h

Meldpunt WMO (de Keukentafel)

10 juli 2014

Meldpunt WMO (de Keukentafel)

Beste mensen, dinsdag is in de Eerste Kamer met minimaal ver­schil ervoor gekozen om de zorg betreffende de WMO over de schutting te gooien van de gemeente!

 

Dit houdt in dat zorg, zoals huishoudelijke hulp, door de gemeenten be­paald gaat worden. Veel gemeenten doen dit via een keukentafelgesprek. In de praktijk zal een ambtenaar bij ouderen, gehandicapten en chronisch zieken langsgaan om te bespreken of de mensen met minder uren rond kunnen komen. Men zoekt (sturend) samen met de cliënt of hij nog enkele dingen zelf kan doen. Vaak gebeuren dit soort gesprekken onaan­gekon­digd, maar ook wel via een afspraak. Belangrijk: Zorg dat er iemand van familie of kennissenkring hierbij aanwezig is! Ben je het niet eens met de beslissing? Er is beroep mogelijk!

Wij willen u graag helpen met het verzamelen van punten die misgaan, maar ook bij een eventuele beroepsprocedure naar de gemeente toe.

Naast de zorgbehoevende zijn uiteraard ook de zorgverleners het slachtoffer van de bezuinigingen!

De thuiszorgorganisatie Axxicom West Maas en Waal heeft de medewer­kers al voor het blok gezet. Zij kregen een brief met het verzoek om op zeer korte termijn een vernieuwde arbeidsovereenkomst te tekenen waar­in staat dat de werknemers van schaal 15 naar schaal 10 gaan. Maar er zijn ook thuiszorgorganisaties die andere bezuinigingstactieken toe­passen zo­als ontslag, minder uren, enz.

Ook het personeel willen we vragen om te reageren. We willen klachten ver­zamelen en door ondersteuning de eensgezindheid onder het personeel bevorderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning die wij verleend heb­ben aan de medewerkers van Sensire bij de grote actie in de Achter­hoek.

In geval van vragen kunt u Jos Swartjes bellen: 06 - 537 408 35, of het onderstaande contactformulier invullen.

Reacties

de premie van de ZVW is met 11,5 % verhoogd, mijn eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp van mijn zieke vrouw is verhoogd met 16 %, als toetje gaat de gemeente Beuningen de hulpuren korten met 33 %. En dat terwijl er extra geld is vrijgemaakt voor de huishoudelijke hulp. Uw commentaar gaarne tegemoed ziende!

 

Hallo

Wij willen u wel helpen met het maken van bezwaar tegen deze beslissing. Bel morgen maar 0673540835

Een van de vele diensten die Stichting Perspectief Beuningen biedt is ondersteuning/ voorbereiding van een keukentafelgesprek.
Informatie: Ans Jansen, beroepsouderenadviseur van Stichting Perspectief.
Tel. 024-6750939
email ansjansen@stg-perspectief.nl

Hallo Ik ben bekend met Ans Jansen en Perspectief heb zelf 16 jaar samen met haar het ouderenwerk daar gedaan.

Reactie toevoegen

U bent hier