h

Meldpunt WMO

Bent u onterecht gekort op de huishoudelijke hulp?
Dan kunt u een nieuwe indicering aanvragen bij de Gemeente. 
Wanneer er een nieuw gesprek plaats vindt en u wilt ondersteuning dan kan de SP hulpdienst u hierbij helpen.
Neemt u dan contact op met: 06 10164000

Het is bekend dat de Gemeenten in Nederland niet goed om gaan met het beleid betreffende de huishoudelijke hulp. Indiceren op een schoon en leefbaar huis is niet toegestaan. Er zijn al vele rechtzaken gewonnen hieromtrent. U heeft het vast wel in de krant gelezen. 

Als u onterecht gekort bent op de huishoudelijk hulp en u komt er ook met de ondersteuning van ons niet uit met de Gemeente na klacht en bezwaar, dan kunnen wij een jurist inschakelen. Dit kost u niets!!
Ook niet als de rechtszaak om wat voor reden dan ook wordt verloren.

De SP Hulpdienst neemt met uw goedkeuring, veel van u over zodat u zo weinig mogelijk belast wordt.
En het mooie is, dat u geen SP lid hoeft te zijn!

Het keukentafelgesprek
U heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bij het voorbereiden en voeren van het keuken/rondetafelgesprek. 
U mag altijd iemand meenemen naar het keukentafelgesprek.
De meeste organisaties in de gemeente Dronten kunnen cliëntondersteuning bieden. Inwoners kunnen zelf bij verschillende organisaties vragen om onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wat heeft u nodig om een hulpmiddel aan te vragen?

Meestal een verklaring van de huisarts/specialist dat hij het nodig vindt dat er aan u een hulpmiddel verstrekt wordt. Dit is niet altíjd nodig maar het kan nooit kwaad om in ieder geval beslagen ten ijs te komen. 

En als ik een besluit krijg waar ik het niet mee eens ben?

Dan kunt u altijd een schriftelijk bezwaar indienen tegen het genomen besluit. Mocht het u niet lukken, dan kunt u de SP Hulpdienst vragen u hierin bij te staan. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend en de Gemeente heeft zes weken de tijd om het bezwaarschrift te behandelen. Hier krijgt u schriftelijk bericht van. Als uw klacht nader onderzoek vereist, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld dat de afhandelingstermijn langer kan duren. 

Reageert de Gemeente niet op tijd? 
Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt om binnen twee weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.
Indien gewenst, ondersteunen wij u hier bij. 

Neem contact op

U bent hier