h
26 mei 2024

Gelderse SP afdelingen massaal in actie voor fatsoenlijk openbaar vervoer

Foto: SP

Op zaterdag 25 mei kwamen bijna alle SP-afdelingen uit Gelderland samen in Arnhem. Ook de SP Beuningen was hierbij vertegenwoordigd. Zij kwamen op het Arnhemse Centraal Station in actie voor goed bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer, dat in collectieve handen is. De SP ergert zich al lange tijd aan de grote hoeveelheid private vervoersbedrijven en ziet in plaats daarvan liever één regionale of nationale vervoerder. Arnhem is bewust gekozen als symbolische locatie. Op Station Arnhem komen verschillende vervoerders bij elkaar en mensen moeten hier vaak meerdere malen van vervoerder wisselen. Dat is natuurlijk gekkenwerk vindt de SP. Zeker als je bedenkt dat veel van die vervoerders in handen zijn van buitenlandse investeerders. 

Lees verder
14 maart 2024

SP start meldpunt bezuinigingen in gemeentes

Foto: SP

Gemeenten krijgen van de landelijke overheid wél meer te doen, maar niet het geld om het te doen. Publieke voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken worden nu verkocht of gesloten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd.

Lees verder
18 november 2023

SP legt eerste steen voor Zwembad Beuningen

Foto: SP

vandaag, op 18 november 2023 legde de SP in Beuningen symbolisch de eerste steen voor het nieuwe zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen. Hoewel het nieuwe zwembad door zowel de gemeente als de inwoners zeer gewenst is staat de komst nu op losse schroeven. De oorzaak is de overbelasting van het stroomnet. Liander de netbeheerder heeft verklaard dat er misschien niet voldoende capaciteit is om het nieuwe zwembad van energie (electiciteit) te voorzien. De SP vindt dat vooral de overheid, en de kabinetten met de VVD van de afgelopen twintig jaar, hier forse steken heeft laten vallen. Ruim twintig jaar geleden is de energietransitie begonnen, maar door dit vooral aan de markt over te laten is er veel te laat actie ondernomen om ook het netwerk hier op aan te passen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld minder gebouwd kan worden, appartementencomplexen die al klaar zijn niet van electiciteit voorzien kunnen worden en nieuwe winkelcentra zonder stroom zitten.  Of het zwembad in Beuningen in 2025 opgeleverd kan worden is dus nog maar de vraag.  De SP vindt dat het zwembad een belangrijke sociale functie heeft en goed is voor de gezondheid van de Beuningse inwoners. Daarmee is het zwembad een essentiele voorziening waar niet aan getornd mag worden. Door zowel de energie als het netbeheer weer in democratische handen te brengen met meer zeggenschap van de inwoners, wil de SP bereiken dat de kosten omlaag gaan en er geinvesteerd wordt in goede voorzieningen. 

Lees verder
16 november 2023

SP pleit voor zorgbuurthuis in Beuningen

Foto: SP

Onlangs opende Lilian Marijnissen van de SP een zorgbuurthuis in Oss. Het idee voor dit zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door SP-leider Lilian Marijnissen. Het allereerste zorgbuurthuis is nu geopend. 'Het is fantastisch om het eerste zorgbuurthuis te zien. Een beschermde kleinschalige plek om oud te worden. En een inloopfunctie voor de hele buurt zodat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn. Daarom komen we met een wet die het zorgbuurthuis in heel Nederland mogelijk maakt,' zegt Marijnissen.  Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft SP fractievoorzitter Jos Swartjes tijdens de behandeling van de begroting het zorgbuurthuis onder de aandacht gebracht. Dit deed hij in zijn politiek betoog. Naar aanleiding van het betoog van Jos, waarin hij benoemt dat het zorgbuurthuis in Oss een voorbeeld zou moeten zijn voor de aanpak in de gemeente Beuningen, is door wethouder Houben en het college, maar ook door de andere raadsleden, positief gereageerd.

Lees verder
9 oktober 2023

SP in actie: Red de Camping

Foto: SP

Investeerders kopen al jaren vele campings en vakantieparken op. Deze campings en vakantieparken worden gesloopt en dure chalets worden teruggebouwd. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Recreanten verliezen hun geliefde campingplek. Zij moeten wijken voor de rijken. Dit moet stoppen en dat kan alleen als we dat samen doen.' De SP, samen met Recreanten in actie, Stichting Recreantenrecht en Verenging Parkbelangen Leekstermeer, heeft recreanten opgeroepen om hun verhaal te delen. Het verhalenboek wat zo tot stand is gekomen wordt op zaterdag 14 oktober gepresenteerd op camping het groen eiland in Appeltern en dient om de minister te overtuigen om haast te maken.

Lees verder
11 juli 2023

SP wil gelijk loon naar gelijk werk

Foto: SP
De afgelopen maand zijn er weer heel wat nieuwe CAO-akkoorden afgesloten zoals CAO's voor werknemers in het OV, de zorg, het HBO en werknemers bij de gemeenten. Er zijn echter ook mensen die werken voor de gemeente maar in dienst zijn bij het werkbedrijf Nijmegen omdat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege langdurige werkloosheid of een beperking. Deze werknemers doen hetzelfde werk als hun collega's die in dienst zijn bij de gemeente maar vallen onder een andere CAO, namelijk de CAO Sociale Werkvoorziening of de CAO Aan de Slag. Een gevolg hiervan is dat mensen die werken vanuit het werkbedrijf Nijmegen minder rechten hebben dan hun collega's die hetzelfde werk doen. Zij profiteren bijvoorbeeld niet van een loonsverhoging of ontvangen minder reiskostenvergoeding. Op de foto hierboven is te zien hoe werknemers van de sociale werkbedrijven samen met FNV, CNV en SP  demonstreren voor gelijke behandeling.

De SP vindt dat aan deze ongelijkheid een einde moet komen. Daarom diende SP fractievoorzitter Jos Swartjes  een motie in tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023 in Beuningen  waarin hij een oproep deed om de acties van werknemers die vallen onder de CAO Sociale Werkvoorziening en de CAO Aan de Slag te steunen. De motie vraagt  aan het college en de raad om zich uit te spreken voor gelijk loon naar gelijk werk. De wethouder toonde zijn sociale gezicht en steunde de motie van harte. Dit gold ook voor de meerderheid van de aanwezige raadsleden van PvdA, CDA, Groen Links, D66 en BNM. Alleen de VVD steunde bij monde van Karin v.d. Heuvel de motie niet zoals te verwachten van de VVD die de ongelijkheid blijkbaar in stand wil houden tot het wettelijk niet meer is toegestaan. Deze SP- motie is aangenomen en hier in te zien: 

Lees verder
8 juli 2023

HET KABINET VALT. WIJ STAAN OP VOOR NEDERLAND

Foto: SP

Het kabinet Rutte 4 is opgestapt. Dat is goed nieuws voor Nederland! Dit kabinet heeft meer problemen gecreëerd dan opgelost. Het is tijd voor een andere, eerlijke politiek die wel wat doet aan de hoge kosten, de woningnood en de tekorten in de zorg. Wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen, maar daar hebben we u voor nodig.

Lees verder
5 mei 2023

Zilveren tomaat voor Jos Swartjes

Als erkenning voor zijn toewijding en waardevolle bijdrage aan de SP Beuningen werd Jos Swartjes op een speciale gelegenheid onderscheiden met de zilveren tomaat. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin het nieuwe beginselprogramma Heel de Mens door de leden van afdeling Beuningen werd besproken. De onderscheiding werd opgespeld door een markante tijdgenoot van Jos, Henk van Gerven, oud tweede kamerlid en lid van het partijbestuur. . Het was een moment van grote symboliek, waarbij Jos' betrokkenheid en toewijding werden erkend.

Lees verder
3 april 2023

Betaalbare energie voor iedereen!

Foto: SP Beuningen

Beste inwoners,
De SP afdeling Beuningen wil graag inzicht krijgen in de kosten van de energie en  het verduurzamen van de woningen in Beuningen. De energieprijzen lijken op dit moment weer omlaag te gaan maar veel inwoners hebben nog steeds te maken met hoge kosten en lopen achter met het betalen van de rekening of moeten noodzakelijke keuzes maken voor wat betreft hun uitgaven. De meeste mensen willen graag meewerken om het energiegebruik te beperken of dit nu is vanwege het klimaat of de hoge rekening, maar kunnen dit niet opbrengen omdat hun inkomen dat niet toelaat. Denk aan het leggen van zonnepanelen of aanschaf van een warmtepomp.  De SP hoort graag hoe u hierover denkt, wat uw wensen zijn en wat wij als SP hierin kunnen betekenen. Daarom gaan vrijwilligers de komende weken huis aan huis met een korte vragenlijst en zijn we te vinden in de dorpen. 

Lees verder
12 februari 2023

SP trekt de energiebedrijven uit de markt

Foto: SP

Zaterdag 11 februari heeft de SP het startsein voor de verkiezingscampagne gegeven met een gigantisch volksprotest op het Beursplein in Amsterdam. In de maanden daarvoor haalde de partij zo'n 120.000 steunbetuiginging op voor de volkspetitie 'Nationaliseer onze Enenergie'. De SP vindt dat Energie, Zorg en Openbaar Vervoer, van ons allemaal zijn. Wij horen op zijn minst zeggenschap te hebben over wat er met de winsten gebeurt, deze horen niet in de zakken van de aandeelhouders te verdwijnen terwijl de inwoners zich blauw betalen. Ook SP Beuningen was aanwezig bij het volksprotest van afgelopen zaterdag, onze speciale verslaggever vertelt: 

Lees verder

Pagina's