h

Nieuws van de afdeling

26 mei 2024

Gelderse SP afdelingen massaal in actie voor fatsoenlijk openbaar vervoer

Foto: SP

Op zaterdag 25 mei kwamen bijna alle SP-afdelingen uit Gelderland samen in Arnhem. Ook de SP Beuningen was hierbij vertegenwoordigd. Zij kwamen op het Arnhemse Centraal Station in actie voor goed bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer, dat in collectieve handen is. De SP ergert zich al lange tijd aan de grote hoeveelheid private vervoersbedrijven en ziet in plaats daarvan liever één regionale of nationale vervoerder. Arnhem is bewust gekozen als symbolische locatie. Op Station Arnhem komen verschillende vervoerders bij elkaar en mensen moeten hier vaak meerdere malen van vervoerder wisselen. Dat is natuurlijk gekkenwerk vindt de SP. Zeker als je bedenkt dat veel van die vervoerders in handen zijn van buitenlandse investeerders. 

Lees verder
14 maart 2024

SP start meldpunt bezuinigingen in gemeentes

Foto: SP

Gemeenten krijgen van de landelijke overheid wél meer te doen, maar niet het geld om het te doen. Publieke voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken worden nu verkocht of gesloten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd.

Lees verder
14 maart 2024

Nieuw bestuur voor SP Beuningen

Tijdens de ledenvergadering van 11 januari 2024 heeft de SP Beuningen een nieuw brestuur gekozen. Het hele bestuur was aftredend, maar Janny, Henck en Jos hadden al eerder te kennegegeven geen deel meer te willen of kunnen uitmaken van het bestuur. Janny treedt af als penningmeester en wil geen nieuwe termijn als bestuurslid vanwege drukte met andere bezigheden. Zij blijft wel lid van de kadergroep. Willeke wil nog wel een nieuwe termijn als afdelingsvoorzitter en Herman als organisatiesecretaris, zij worden in deze functies herkozen door de aanwezige leden.
Als overige bestuursleden hebben zich aangemeld: Emine, in haar functie als fractievoorzitter, Agnes en Brand als algemene bestuursleden. Ook zij worden unaniem gekozen door de aanwezige leden. Er wordt afscheid genomen van Janny als bestuurslid e

n penningmeester, zij krijgt uit handen van Willeke een mooie cadeaubon aangeboden, waarvoor zij een hartelijk dankwoord uitspreekt. Janny bedankt!Lees verder
18 november 2023

SP legt eerste steen voor Zwembad Beuningen

Foto: SP

vandaag, op 18 november 2023 legde de SP in Beuningen symbolisch de eerste steen voor het nieuwe zwembad aan de Ooigraaf in Beuningen. Hoewel het nieuwe zwembad door zowel de gemeente als de inwoners zeer gewenst is staat de komst nu op losse schroeven. De oorzaak is de overbelasting van het stroomnet. Liander de netbeheerder heeft verklaard dat er misschien niet voldoende capaciteit is om het nieuwe zwembad van energie (electiciteit) te voorzien. De SP vindt dat vooral de overheid, en de kabinetten met de VVD van de afgelopen twintig jaar, hier forse steken heeft laten vallen. Ruim twintig jaar geleden is de energietransitie begonnen, maar door dit vooral aan de markt over te laten is er veel te laat actie ondernomen om ook het netwerk hier op aan te passen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld minder gebouwd kan worden, appartementencomplexen die al klaar zijn niet van electiciteit voorzien kunnen worden en nieuwe winkelcentra zonder stroom zitten.  Of het zwembad in Beuningen in 2025 opgeleverd kan worden is dus nog maar de vraag.  De SP vindt dat het zwembad een belangrijke sociale functie heeft en goed is voor de gezondheid van de Beuningse inwoners. Daarmee is het zwembad een essentiele voorziening waar niet aan getornd mag worden. Door zowel de energie als het netbeheer weer in democratische handen te brengen met meer zeggenschap van de inwoners, wil de SP bereiken dat de kosten omlaag gaan en er geinvesteerd wordt in goede voorzieningen. 

Lees verder
16 november 2023

SP pleit voor zorgbuurthuis in Beuningen

Foto: SP

Onlangs opende Lilian Marijnissen van de SP een zorgbuurthuis in Oss. Het idee voor dit zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door SP-leider Lilian Marijnissen. Het allereerste zorgbuurthuis is nu geopend. 'Het is fantastisch om het eerste zorgbuurthuis te zien. Een beschermde kleinschalige plek om oud te worden. En een inloopfunctie voor de hele buurt zodat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn. Daarom komen we met een wet die het zorgbuurthuis in heel Nederland mogelijk maakt,' zegt Marijnissen.  Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft SP fractievoorzitter Jos Swartjes tijdens de behandeling van de begroting het zorgbuurthuis onder de aandacht gebracht. Dit deed hij in zijn politiek betoog. Naar aanleiding van het betoog van Jos, waarin hij benoemt dat het zorgbuurthuis in Oss een voorbeeld zou moeten zijn voor de aanpak in de gemeente Beuningen, is door wethouder Houben en het college, maar ook door de andere raadsleden, positief gereageerd.

Lees verder
9 oktober 2023

SP in actie: Red de Camping

Foto: SP

Investeerders kopen al jaren vele campings en vakantieparken op. Deze campings en vakantieparken worden gesloopt en dure chalets worden teruggebouwd. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Recreanten verliezen hun geliefde campingplek. Zij moeten wijken voor de rijken. Dit moet stoppen en dat kan alleen als we dat samen doen.' De SP, samen met Recreanten in actie, Stichting Recreantenrecht en Verenging Parkbelangen Leekstermeer, heeft recreanten opgeroepen om hun verhaal te delen. Het verhalenboek wat zo tot stand is gekomen wordt op zaterdag 14 oktober gepresenteerd op camping het groen eiland in Appeltern en dient om de minister te overtuigen om haast te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier