h

Nieuws van de afdeling

3 februari 2023

Raadslid Emine Asik draagt het stokje over aan Brand van Barneveld

Op dinsdag 31 januari heeft SP raadslid Emine Asik het stokje overgedragen aan SP'er Brand van Barneveld. Emine was sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 raadslid voor de SP. Brand is al commissielid sinds maart 2022 en nu ook raadslid. Hieronder staat het afscheidswoord gericht aan Emine van Jos Swartjes, fractievoorzitter voor de SP in de Beuningse gemeenteraad. 

Lees verder
29 januari 2023

Kom naar het volksprotest 11 februari in Amsterdam

Foto: SP

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Terwijl wij in de kou zitten, maken Essent, Eneco en Vattenfall samen een miljard winst per jaar. In plaats van onze rekening te verlagen, wordt dit geld verdeeld onder de aandeelhouders. Dit moet anders en dit kan anders! Onze energie hoort niet op de markt. Samen zeggen wij: verlaag de rekening en nationaliseer onze energie. Samen pakken we de zeggenschap over onze energie terug en verlagen we de rekening. Overal vanuit het land gaan er bussen naar Amsterdam. Laat hier weten dat je erbij bent! Mensen uit de omgeving van Beuningen kunnen mee met de bus die vertrekt uit Nijmegen en opstappen in Beuningen (bij de Mc Donalds), dan graag ook een mail sturen aan beuningen@sp.nl
Datum en tijd: zaterdag, 11 februari, 2023 - 13:00.
Waar: Beursplein in Amsterdam 

Lees verder
7 januari 2023

SP start Meldlijn hoge energierekening

Foto: SP

De SP is op maandag 2 januari de landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
5 januari 2023

In memoriam Rene Dahlmans

Foto: SP Beuningen

Op 4 januari 2023 is Rene Dahlmans in zijn slaap heengegaan. Rene was een socialist in hart en nieren en toegewijd lid van de kerngroep en het afdelingsbestuur van SP Beuningen. Het laatste jaar kampte hij met ernstige gezondheidsproblemen. Dit weerhield hem er echter niet van om zich met hart en ziel voor de SP in te zetten op zijn eigen manier. Zoals hij zelf zei:" ik kan mijn SP vrienden niet missen". In 2018 stelde hij zich verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen "vanwege de sociale beleidskeuzes die de SP maakt".   Daarna was hij voor de SP Beuningen commissielid in de commissie samenleving tot nu toe. 
We zullen hem missen, rust zacht Rene.  

Lees verder
21 december 2022

Zwembad de Plons komt zoals ervoor gestreden is

Foto: Henck Keijser

Op 22 oktober 2012 togen we met zo’n 150 mensen naar het Gemeentehuis om actie te voeren voor het behoud van zwembad de Plons in Beuningen. Die 150 actievoerders waren inwoners van Beuningen en afgevaardigden van zwemclub de Dolfijntjes, Cadans en vijf duikverenigingen samen met SP Beuningen. Zij kwamen de Raadszaal binnen tijdens een commissie Samenleving, om actie te voeren voor behoud van zwembad de Plons. Wat was er namelijk aan de hand, onder de noemer van verouderde materiaal, wat problemen rond gezondheid (chloorgas) dreigde het zwembad gesloten te worden, ook omdat de Gemeente andere prioriteiten had rond financiële uitgaven.

Lees verder
10 november 2022

SP stemt tegen begroting: College speelt voor Sinterklaas!

Afgelopen dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad van Beuningen haar begroting voor 2023 vastgesteld. De fractie van de SP kon niet instemmen met deze begroting. Niet omdat de lasten voor de inwoners met een luttele 50 cent zouden stijgen, zoals wethouder Steeg beweerde tegen het bekende journaille, nee daar ligt de SP niet wakker van. Waar de SP wel van wakker ligt is dat het college voor Sinterklaas speelt met het geld van de inwoners! In de begroting is namelijk een fors bedrag opgenomen voor De Groene Metropool, een regionaal samenwerkingsverband. Dit terwijl de uitvoering nog als raadsvoorstel door het college aan de raad ter instemming voorgelegd moet worden. De coalitiepartijen geven dus opnieuw een carte blanche, dit keer met het geld van Beuningse inwoners. Dit is niet het eerste waaruit blijkt dat het democratisch proces door dit college niet erg serieus genomen wordt. Daags voor de raadsvergadering waarop de raad haar instemming kon geven op de begroting ontving de SP fractie nog antwoord op vragen die negen (!) weken eerder gesteld waren. Geen onbelangrijke vragen aangezien deze de energierekening betroffen. Een onderwerp wat veel inwoners aan gaat. Hoewel de termijn waarop de vragen beantwoord werden fors is overschreden heeft fractievoorzitter van de SP Jos Swartjes de ambtenaren die de begroting opgesteld hebben bedankt voor het vele werk wat zij er ingestoken hebben. Het betoog van  SP fractievoorzitter Jos Swartjes  vindt u hieronder: 

Lees verder

Pagina's

U bent hier