Foto: Henck Keiser
DE SP DOET MEE AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN BEUNINGEN

Op 21 maart dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De 6 traditionele partijen in Beuningen krijgen daarbij voor het eerst met concurrentie van de SP te maken. En dat zal voor een aantal mensen toch een zaak van 'even wennen' worden. Meer dan alle andere partijen combineert de SP het werk in gemeenteraden met het actievoeren op straat. En dat is de SP-afdeling in Beuningen ook van plan om in Beuningen te doen.

 

De afgelopen jaren is de SP in Beuningen bezig geweest om de grootste partijafdeling in Beuningen op te bouwen. Nu dat gelukt is, is het deel gaan nemen aan het gemeenteraadswerk de logische volgende stap.

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Jos
Swartjes (Winssen)
Email: 
josmazzel@gmail.com
Telefoon: 
0487523993
Mobiel: 
0653740835
Introductie: 

Ik ben Jos Swartjes 64 jaar oud vader van dochter en zoon en opa. Ik ben ouderenwerker geweest bij de SWON, SWOD, SWOB nu Perspectief en SWW. En heb daarvoor de functie van Selectie en Detentiefasering medewerker in verschillende penitentiaire inrichtingen

 

Ondertitel: 
Voorzitter SP en Lijsttrekker
Emine
Asik (Beuningen)
Introductie: 

Ik ben Emine, moeder van 3 kinderen. Ik doe de HBO opleiding Management in Zorg en Dienstverlening en sinds 2013 werk ik in zorg en welzijn. Ik heb zorg over de zorg.

Nato
Avastia (Beuningen)
Introductie: 

Mijn naam is Nato Avastia en ik ben SP'er.' 'Ik ben een vader, een echtgenoot, een vriend, een klusjesman, een oor om naar problemen te luisteren, een mond om verhalen te vertellen.

 

Frans
Gielen (Beuningen)
Introductie: 

Ik ben Frans Gielen. Ik heb al een halve eeuw ervaring met politiek activisme. Voordeel: héél veel ervaring. Nadeel: naarmate mensen ouder worden krijgen ze meer last van ongemakken; dat geldt ook voor mij.

Rene
Dahlmans (Beuningen)
Introductie: 

Rene Dahlmans, sinds 1984 inwoner van Beuningen, 2 dochters, 2 kleinkinderen. Werkzaam geweest als onderzoeker, sociale dienstverlener, lid MC en gemeentelijke commissie. SP lid geworden vanwege de sociale beleidskeuzes die de SP maakt.

Henk
van Peer (Beuningen)
Introductie: 

Henk van Peer. Miljoenen verliezen, door flaters bij aanbestedingen, is waar ik Beuningen verder voor wil behoeden. Versterking van MKB, middenstand en werkgelegenheid is waar ik me, als organisatie adviseur, sterk voor wil blijven maken.

Mieke
Schoemaker (Beuningen)
Introductie: 

Mieke Schoemaker, 70 jaar, moeder en oma.

Mijn politieke betrokkenheid vindt zijn oorsprong in mijn opvoeding en de keuze om de verpleging in te gaan. Ik maak me zorgen over de aandacht voor kwetsbare kinderen!

Henck
Keijser (Beuningen)
Albert Jan
Post (Beuningen)
Stephan
Buiter (Ewijk)
Janny
Jongkind (Ewijk)
Cor
Bruning (Beuningen)
Mary-Ann
Vermeulen (Weurt)
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Wonen
Beschrijving standpunt: 

Wonen. Beuningen mag 80 woningen per jaar laten bouwen. Wij willen daarvan 40 sociale huurwoningen.

 

Kernwoord standpunt (titel): 
Duurzaamheid
Beschrijving standpunt: 

Duurzaamheid. De SP vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Zorg
Beschrijving standpunt: 

Geld voor zorg moet bij de zorg blijven. Daarom een soort fonds oprichten dat een aantal zorgtaken in de gemeente in handen neemt.

Kernwoord standpunt (titel): 
Armoedebeleid
Beschrijving standpunt: 

Geld dat de gemeente krijgt voor het bestrijden van armoede moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.

Kernwoord standpunt (titel): 
Vrijwilligerswerk
Beschrijving standpunt: 

Je ziet steeds vaker dat vrijwilligers allerlei soorten werk doen. Natuurlijk is er niets mis met vrijwilligerswerk, maar dat wordt wat anders als er eerst betaalde krachten ontslagen worden en daarna vrijwilligers worden ingezet.

Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

Hallo, ik ben Jos Swartjes 64 jaar en heb het genoegen gehad 16 jaar lang ouderenwerker te zijn geweest in het mooie Beuningen. Ik kwam veel bij inwoners thuis en hoorde veel dingen waar inwoners vragen bij stelden. Ik wil nu als lijsttrekker SP hierbij stil staan.

Beuningen mag van de Provincie ongeveer 80 woningen per jaar bouwen. Wat voor soort woningen dat zijn en in welke kernen die gebouwd worden mag de gemeente Beuningen zelf bepalen. Dat zijn dus POLITIEKE keuzes die in Beuningen gemaakt moeten worden.

De afgelopen jaren heeft daarbij de situatie met de grote schulden die de gemeente heeft laten ontstaan een stempel gedrukt op die politieke keuzes. Grote bouwkavels verkopen waar dure woningen op gebouwd worden brengt meer geld in het laadje dan sociale woningbouw.

 

De SP maakt andere politieke keuzes. Wij kiezen voor woningbouw waar de meeste behoefte aan is: betaalbare woningen, woningen voor een vergrijzende bevolking, woningen in kernen die de afgelopen jaren slecht bedeeld zijn geweest. Dat is een heldere POLITIEKE keuze die de SP maakt.

 

Jos Swartjes
Slogan: 
“tijd voor verandering”
Facebook: 
https://www.facebook.com/spbeuningen/
Twitter: 
@spbeuningen.nl
Titel: 
UItgebreid Standpunt Weurt

Verkiezingstijd

Verkiezingen – veel partijen beloven van alles:  de bouw van een nieuwe Dromedaris [school], een nieuw zwembad en het CDA wil nu zelfs dat geld dat bestemd is voor de zorg ook naar de zorg moet gaan. En dat terwijl ze driekwart jaar geleden er nog voor kozen om huishoudelijke hulp (ambtelijk WMO HH1 genoemd) te bombarderen tot melkkoe van de gemeente door die huishoudelijke hulp in algemene voorzieningen te plaatsen. Een rechter stak daar een stokje voor en besloot om de gemeente Beuningen een rode kaart te geven en gaf de gemeente opdracht om huishoudelijke hulp als de donder weer als maatwerkvoorziening te behandelen.

Verkiezingstijd – ook de tijd dat men de tegenstellingen wil aanscherpen. Bijvoorbeeld bij de zandwinning uit de Beuningse Plas: transportband of toch liever vrachtwagens, een oplossing die de Beuningse inwoners weer een financiële aderlating van voorlopig 2,7 miljoen euro gaat bezorgen.

Dingen die me deze week over veel punten hebben doen nadenken, o.a. punten die te maken hebben met decennia geschiedenis rond de inwoners van Weurt. Het begon al met burgemeester Lurvink; zo rond 1985 de bouw van de ARN afvalverbrander plus stort; iets dat van tijdelijke aard zou zijn. Maar waar nu zelfs afval vanuit het buitenland gehaald moet worden om de verbranding gaande te houden. De zware industrie zoals de Epon kolencentrale, maar ook de vlieg-as enz. aan de overkant van het Maas-Waal-kanaal wat er toe leidde dat Weurt landelijke naamsbekendheid kreeg vanwege de zeer vele kankergevallen. En dan nu weer de windmolens en de zandafgraving rond de Beuningse Plas. Plaats die windmolens daar waar de mens geen hinder heeft van geluid en slagschaduw en zeker niet in stedelijk gebied. Wat betreft de zandafgraving de Beuningse Plas ben ik bang dat we de fase van de vraag hoe het zand af te voeren al gepasseerd zijn. Ik denk dat Beuningen en Nijmegen zo spoedig mogelijk tot een besluit moeten komen om de genadeslag via een miljoenenclaim van Boskalis te voorkomen. Want die komt er als er niet gauw iets gebeurt.

Er is jaren lang onbehoorlijk bestuur geweest van o.a. het college van B&W 2006 – 2010 bestaande uit Groen Links, PvdA en het CDA van wethouder Mak; en dan heb ik het over de aanbestedingen rond de Beuningse Plas. Dat college wilde de aanbesteding zonder inspraak van de oppositie; het resultaat is bekend: 22 miljoen schuld. Oh, ik vergeet bij dit college de naam van oud-burgemeester Zijlmans die destijds naast burgemeester ook fractievoorzitter van de VVD Gelderland was.

Maar ook nu is er sprake van onbehoorlijk bestuur van het college gevormd door D66 en BN&M. Ik was bij het spoeddebat van de gemeenteraad over de “leugen” van 1,3 miljoen euro welke Nijmegen zou betalen en later kwam er ook nog een bedrag van 1,3 miljoen euro   dat betaald zou worden door de provincie. Beide beweringen zijn achteraf onwaarheden gebleken. De Beuningse bewoner mag dit betalen. Ik ging weg van dit spoeddebat met een behoorlijk katterig gevoel. Hoe kunnen bestuurders de oppositie zo schofferen om de waarheid achter gesloten ramen te houden en pas na de verkiezingen de waarheid op tafel te laten komen, met het idee dat het anders zetels gaat kosten. Nee, college, democratie is transparantie naar de bewoners maar ook naar alle raadsleden toe, nee college democratie is ook fouten toegeven als die gemaakt zijn, zeker in tijden voor verkiezingen. En samen met de oppositie proberen deze fouten op tijd recht te zetten zodat niet de inwoner moet bloeden!

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

SP Hulp en Informatiedienst

Meldpunt WMO (de keukentafel)

telefoon: 06 537 40 835

Nieuws

SP Beuningen op Twitter

SP Beuningen op film