h

Reactie SP Beuningen m.b.t. benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

16 april 2018

Reactie SP Beuningen m.b.t. benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

Beste Griffie
 

Het kan u niet ontgaan zijn dat de leden van de nieuwe gemeenteraad een tekst hebben gekregen met de titel "Overdrachtsdocument coalitiebesprekingen 2018 gemeente Beuningen".

En het kan u ook niet ontgaan zijn dat de SP op genoemde tekst gereageerd heeft met een schriftelijke kritische stellingname. Het "overdrachtsdocument" ademde een andere geest dan de berichten die eerder o.a. via huis-aan-huis bladen in de gemeente verspreid waren.

 

We moeten ervan uit gaan dat e.e.a. ook min of meer bekend is bij de heer Cornielje, een Commissaris van de Koning die heel aardig weet hoe de verschillende gemeenten in Gelderland er voor staan. En die mijnheer Cornielje speelt straks een belangrijke rol bij de selectie van de nieuwe burgemeester. Het ligt voor de hand om te vermoeden dat hij er voor zal kiezen om de voorkeur te geven aan kandidaten waarvan hij verwacht dat ze de teugels wat strakker aan zullen trekken dan dat de afgelopen jaren gebeurd is.

Daarmee komt de SP in Beuningen in een situatie waar we ons ongemakkelijk bij voelen. Enerzijds hebben wij geen rol gespeeld bij het verspreiden van de (te) rooskleurige berichten, maar anderzijds zouden we wel deel uit maken van mogelijke acties die moeten corrigeren wat er gecorrigeerd moet worden. Om niet in zo'n spagaat terecht te komen zal de SP niet deelnemen aan de procedure om te komen tot de keuze van een nieuwe burgemeester.

 

De SP loopt niet weg voor verantwoordelijkheden. Maar mede verantwoordelijkheid nemen voor een beeldvorming die niet door ons ontstaan is vinden we een brug te ver.

 

Griffie, we gaan er van uit dat u onze opstelling doorgeeft aan betrokkenen.

 

Hoogachtend,

Jos Swartjes, SP-Beuningen

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier