h

Verkiezingstijd

4 maart 2018

Verkiezingstijd

Foto: Maurits Gemmink

 

Verkiezingen – veel partijen beloven van alles:  de bouw van een nieuwe Dromedaris [school], een nieuw zwembad en het CDA wil nu zelfs dat geld dat bestemd is voor de zorg ook naar de zorg moet gaan. En dat terwijl ze driekwart jaar geleden er nog voor kozen om huishoudelijke hulp (ambtelijk WMO HH1 genoemd) te bombarderen tot melkkoe van de gemeente door die huishoudelijke hulp in algemene voorzieningen te plaatsen. Een rechter stak daar een stokje voor en besloot om de gemeente Beuningen een rode kaart te geven en gaf de gemeente opdracht om huishoudelijke hulp als de donder weer als maatwerkvoorziening te behandelen.

Verkiezingstijd – ook de tijd dat men de tegenstellingen wil aanscherpen. Bijvoorbeeld bij de zandwinning uit de Beuningse Plas: transportband of toch liever vrachtwagens, een oplossing die de Beuningse inwoners weer een financiële aderlating van voorlopig 2,7 miljoen euro gaat bezorgen.

Dingen die me deze week over veel punten hebben doen nadenken, o.a. punten die te maken hebben met decennia geschiedenis rond de inwoners van Weurt. Het begon al met burgemeester Lurvink; zo rond 1985 de bouw van de ARN afvalverbrander plus stort; iets dat van tijdelijke aard zou zijn. Maar waar nu zelfs afval vanuit het buitenland gehaald moet worden om de verbranding gaande te houden. De zware industrie zoals de Epon kolencentrale, maar ook de vlieg-as enz. aan de overkant van het Maas-Waal-kanaal wat er toe leidde dat Weurt landelijke naamsbekendheid kreeg vanwege de zeer vele kankergevallen. En dan nu weer de windmolens en de zandafgraving rond de Beuningse Plas. Plaats die windmolens daar waar de mens geen hinder heeft van geluid en slagschaduw en zeker niet in stedelijk gebied. Wat betreft de zandafgraving de Beuningse Plas ben ik bang dat we de fase van de vraag hoe het zand af te voeren al gepasseerd zijn. Ik denk dat Beuningen en Nijmegen zo spoedig mogelijk tot een besluit moeten komen om de genadeslag via een miljoenenclaim van Boskalis te voorkomen. Want die komt er als er niet gauw iets gebeurt.

Er is jaren lang onbehoorlijk bestuur geweest van o.a. het college van B&W 2006 – 2010 bestaande uit Groen Links, PvdA en het CDA van wethouder Mak; en dan heb ik het over de aanbestedingen rond de Beuningse Plas. Dat college wilde de aanbesteding zonder inspraak van de oppositie; het resultaat is bekend: 22 miljoen schuld. Oh, ik vergeet bij dit college de naam van oud-burgemeester Zijlmans die destijds naast burgemeester ook fractievoorzitter van de VVD Gelderland was.

Maar ook nu is er sprake van onbehoorlijk bestuur van het college gevormd door D66 en BN&M. Ik was bij het spoeddebat van de gemeenteraad over de “leugen” van 1,3 miljoen euro welke Nijmegen zou betalen en later kwam er ook nog een bedrag van 1,3 miljoen euro   dat betaald zou worden door de provincie. Beide beweringen zijn achteraf onwaarheden gebleken. De Beuningse bewoner mag dit betalen. Ik ging weg van dit spoeddebat met een behoorlijk katterig gevoel. Hoe kunnen bestuurders de oppositie zo schofferen om de waarheid achter gesloten ramen te houden en pas na de verkiezingen de waarheid op tafel te laten komen, met het idee dat het anders zetels gaat kosten. Nee, college, democratie is transparantie naar de bewoners maar ook naar alle raadsleden toe, nee college democratie is ook fouten toegeven als die gemaakt zijn, zeker in tijden voor verkiezingen. En samen met de oppositie proberen deze fouten op tijd recht te zetten zodat niet de inwoner moet bloeden!

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reacties

Ik heb zojuist eens de kadidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen Beuningen eens bekeken. Ik vind de getoonde CV's van de kadidaten wel erg summier. Het zullen allemaal wel aardige vaders, moeder, opa's en oma's (wie is dat niet?), maar waar halen ze kennis en vaardigheden vandaan om een goed volksvertegenwoordiger te zijn. Waaruit blijkt hun maatschappelijke en politieke bevlogenheid? Ik vind het te mager om een stem op de SP uit te brengen, hoewel ik de standpunten grotendeels deel.

Reactie toevoegen

U bent hier