h

Windmolens in Weurt

27 februari 2018

Windmolens in Weurt

Beste Weurtenaren, 

 

Jullie hebben aan de politieke partijen in de gemeente Beuningen vragen gesteld. Hierbij een reactie van de SP.

 

Dat Weurt wat betreft milieu al jaren op achterstand wordt gezet is ook buiten Gelderland bekend. Veel mensen kunnen zich nog herinneren dat er ooit onderzoeken zijn geweest naar de vraag waarom er toen in Weurt meer kankergevallen waren dan in andere woongebieden. En daarna is er nog heel wat bijgekomen; als je op dit moment "Beuningse Plas" zegt worden er maar heel weinig mensen blij.

 

Maar nu over het "Groene Delta"-plan van Engie. Als SP Beuningen volgen we de ontwikkelingen daarbij op de voet, ondanks het feit dat we als Beuningse politieke groepering nul-komma-nul zeggenschap in Nijmegen hebben.

Een van de dingen die ons opvalt, is dat de plannen voortdurend veranderen: LNG ja, LNG nee (LNG-tankstations onlangs verkocht); 3 windmolens, 2 windmolens; biomassa-hub steeds met vraagtekens; etc. En iedereen weet dat het op een bewegend doel moeilijk schieten is.

Tegelijkertijd veranderen er ook aan "de andere kant", bij politici, voortdurend dingen. Neem de wet- en regelgeving met betrekking tot windmolens.

Bij de interne informatie verspreiding binnen SP-Beuningen hebben we pas (weer) aandacht besteed aan die veranderende wet- en regelgeving. Citaat:

 

Er is in Nederland wetgeving op dit gebied. En die staat in "Activiteitenregeling Milieubeheer". De meest recente versie is van 01.01.2018. De punten slagschaduw en lichtschittering staan in artikel 3.12 en artikel 3.13.

Artikel 3.12

·         1Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object.

·         2Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door slagschaduw indien het eerste lid in een specifiek geval niet toereikend is.

Artikel 3.13

1Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.

 

2Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door lichtschittering indien het eerste lid in een specifiek geval niet toereikend is. Dan nu een paar punten die zo duidelijk zijn dat SP-Beuningen daar uitgesproken      meningen over heeft.

 

* Zonnepanelen op het Engie-terrein ? Prima!

* Biomassaverbranding? Waanzin! Dan breng je nog meer CO2 in de lucht en dat is precies de belangrijkste stof die de opwarming van de aarde veroorzaakt.

* Vestiging van bedrijven op het Engie-terrein die iets aan duurzaamheid doen? Mhhhh, zolang iemand biomassa verbranden "duurzaam" durft te noemen kunnen ze wat SP-Beuningen betreft beter wegblijven. Maar als een bedrijf technologische verbeteringen aan zonnepanelen kan ontwikkelen; prima!

 

Samenvattend: SP-Beuningen belooft geen dingen die we toch niet waar kunnen maken. Maar jullie zien dat we ons goed informeren. We hopen dat jullie ook de moeite willen nemen ons de komende tijd nog beter te informeren. En een beetje meer oppositie in de gemeenteraad en in de commissies van de gemeenteraad kan alleen maar positief uitpakken.

Reactie toevoegen

U bent hier