h

Reactie SP op overdracht oude gemeenteraad

26 maart 2018

Reactie SP op overdracht oude gemeenteraad

Foto: Nancy vd Zande

Hallo partijgenoten,

Jullie hebben natuurlijk gezien/gehoord dat de SP veel steun gekregen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Gelderlander noemde de SP in Beuningen zelfs de grote winnaar van de verkiezingen. En zo konden Jos en Emine namens de SP de gemeenteraad in. Toespraak van de burgemeester, drankje, hapje, bloemetje, eed afleggen, en dan moet er gewerkt gaan worden.

Een van de eerste dingen die Jos en Emine moesten doen was een tekst bestuderen waarin de gemeente een overzicht geeft van de stand van zaken. In een gemeente zijn natuurlijk altijd lopende projecten. Een aannemer is bijvoorbeeld riolering aan aan het leggen. Hij heeft daar een contract voor. Zou de gemeenteraad dat nu gaan veranderen, dan kan die aannemer een claim indienen. Dus is het goed om te weten wat er allemaal speelt.

Maar … bij het lezen van dat document (9 bladzijden) kwamen er emoties als irritatie, verbazing en ongeloof. Jos en Emine besloten de reden voor die emoties naar buiten te brengen. Ze kozen daarvoor als vorm dat ze een open brief schreven aan de 19 gemeenteraadsleden van de andere partijen. Omdat het een brief is van gemeenteraadsleden aan gemeenteraadsleden is de stijl van schrijven een beetje formeler dan jullie van de SP gewend zijn; maar we hebben er toch voor gekozen om de hele brief in originele vorm hier af te drukken.

 

 

OVERDRACHTSDOCUMENT COALITIEBESPREKINGEN 2018

GEMEENTE BEUNINGEN

EEN REACTIE VAN DE SP

 

Beste raadscollega's,

Onlangs ontvingen we een “Overdrachtsdocument coalitiebesprekingen 2018 gemeente Beuningen”. Als SP willen we daar graag op reageren.

Op de eerste plaats willen we onze waardering uitspreken voor de paragraaf “Financiën en reservepositie; een winstwaarschuwing”. Nadat we tijdenlang te horen kregen dat er in Beuningen sprake zou zijn van financieel herstel en dat er ruimte zou zijn om weer te gaan investeren wordt nu in uiterst duidelijke taal gezegd dat die ruimte er totaal niet is.

We krijgen liever eerlijk slecht nieuws dan oneerlijk goed nieuws.

Op details had dat misschien nog ietsje scherper gemogen. Zo wordt nergens in de tekst gemeld dat er een risico bestaat om tegen een financiële claim aan te lopen inzake de zandwinning, Er wordt wel netjes een “deadline” gemeld, maar er wordt niet bij gezegd dat dat een claim in kan houden. Het bedrijf dat dat zand wil gaan winnen doet dat om daar (veel) geld mee te gaan verdienen in de wegenbouw etc. Als de gemeente Beuningen op dat punt niet kan leveren komen we niet weg met een bosje bloemen aanbieden en “sorry” zeggen.

Nadat we waardering hebben uitgesproken voor de financiële paragraaf dan nu kritiek. Zover we bij de SP weten hangen alle partijen in de gemeenteraad van Beuningen het standaard parlementaire model aan:

  volksvertegenwoordiging geeft de kaders aan voor een stuk beleid

  vervolgens bemoeit de volksvertegenwoordiging zich niet met de uitvoering van dat beleid (College, ambtenaren)

  tot slot controleert de volksvertegenwoordiging of de uitvoerenden binnen de uitgezette lijntjes gebleven zijn

Wij missen die geest volledig in de ons aangeboden tekst. Persiflerend zien we daar: er-is-ooit-beleid-uitgezet-dat-laten-we-de-komende-jaren-doorsudderen-en-misschien-gaat-ooit-de-wal-het-schip-keren.

Voorbeeld zwembad. Weer persiflerend zien we daar dat er doorgesudderd wordt tot “rond 2025” en dan is het gebouw “echt op”.

En valt er in de tussentijd echt niks te kiezen? Meerdere partijen hadden in hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen staan dat ze het schoolzwemmen terug willen. Uiteraard op de eerste plaats voor de veiligheid van de kinderen. Maar schoolzwemmen biedt ook betere inkomensgaranties voor de exploitant van het zwembad. Misschien kan hij met een financieel beter onderbouwd onderhoudsplan dingen doen waar hij bij de huidige omstandigheden niet aan wil. En als hij niet wil is er nog geen man overboord; dan is er in ieder geval serieus nagedacht over beleid.

Voorbeeld woningbouw. In de aan ons voorgelegde tekst wordt keurig opgesomd waarover we in ieder geval niets meer te kiezen hebben: “o.a.” Kerkplein, Asdonck, Eco-wijk Keizershoeve. Dat zal allemaal best wel kloppen. Maar wij zijn toch meer geïnteresseerd in de vraag wanneer er weer wel iets te kiezen valt en waarover dan.

Wij gaan niet vragen om een nieuwe, verbeterde versie van het “overdrachtsdocument”. Wij gaan onze tijd liever aan iets nuttigers besteden.

Jos Swartjes, Emine Toebes-Asik, SP

Reactie toevoegen

U bent hier