h

Wat staat Beuningen nog meer te wachten?

4 november 2012

Wat staat Beuningen nog meer te wachten?

 

 

Ik zat te denken, waar zal ik dit keer over schrijven. Ik kan het hebben over het heugelijke feit dat de SP 22 oktober zijn 40 jarig bestaan gevierd heeft. Ik had u iets uit de geschiedenis van deze 40 jaar kunnen vertellen.

Maar dat doe ik niet, want wij zijn een partij van actie, of beter gezegd, van daden. Dus we moeten het hebben over het heden. En daar is helaas genoeg over te schrijven, als het over Beuningen gaat. De Beuningse SP afdeling was op 22 oktober niets aan het vieren. We waren in de raadszaal van het gemeentehuis om met zo’n 150 mensen de commissie samenleving duidelijk te maken dat het schoolzwemmen moet blijven. En dat kan alleen als het zwembad open blijft. Want als er geen geld meer is voor het schoolzwemmen, dan gaat het zwembad dicht. Hoe het afloopt is niet duidelijk, maar het wordt op 13 november om 13:30 onder punt 6 in de gemeenteraad besproken en besloten. Ik zou zeggen komt allen.

Verder zullen er meer belangrijke faciliteiten getroffen worden vanwege de inmiddels opgelopen schuld van 34 miljoen euro. De wethouder financiën heeft het in de Gelderlander over 31 miljoen, omdat hij ervan uitgaat dat de provincie 3 miljoen euro meebetaalt. Dit is de afgelopen maand besproken in de Gelderse Staten en na veel protest van onder andere de SP door de gedeputeerde ingetrokken als voorstel. Trouwens, ook die 14 miljoen euro die er bijgekomen is, geeft vraagtekens. Dit komt n.l. voort uit aangekochte grond ter waarde van 27 miljoen euro, welke al jaren braak ligt.

De wethouder gaat ervan uit dat hij deze grond kan verkopen voor 13 miljoen euro ten behoeve van particuliere woningbouw. Gezien de huidige crisis is het vrij onwaarschijnlijk dat deze grond ook verkocht wordt en zeker niet voor de prijs die het college in gedachte heeft. Dus betekent dit dat die 13 miljoen euro over de verkiezingen getrokken wordt en dat het nieuwe college met een groot probleem start.

Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen van de provincie om voor 2016 de financiën weer op orde te hebben.

I.p.v. dat het college naar andere oplossingen zoekt voor die 27 miljoen euro aan braakliggende grond, gaat het het geld weghalen bij de bewoners door lastenverzwaring zoals OZB en worden faciliteiten afgebouwd, zoals het zwembad en de bibliotheek.

Wij van de SP zijn echter wel op zoek gegaan naar mogelijkheden om geld te verdienen met die braakliggende grond zodat er geld verdiend wordt i.p.v. geld weghalen bij de burgers. Maar ook zonder dat onderzoek is er een mogelijkheid voor het college om geld te verdienen met die braakliggende grond. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verpachten van deze grond aan boeren die het gebruiken voor, ik noem maar wat, koolzaadolie voor biobrandstof.

Ik weet dat dit een druppel op een gloeiende plaat is, maar het levert geld op, en dat doet de grond nu niet. het zwembad en de bibliotheek zouden er in ieder geval van open kunnen blijven.

Voor de SP Beuningen betekent het in ieder geval dat er veel werk aan de winkel is in de komende jaren. Zeker omdat het college zich totaal niet schuldig voelt aan hetgeen er gebeurd is en de blunders die gemaakt zijn met het grootste gemak bij de burgers neerlegt.

Jos Swartjes

U bent hier