h

SP Onderzoek: Bewoners in de Olden Tempel leven in onzekerheid

27 april 2011

SP Onderzoek: Bewoners in de Olden Tempel leven in onzekerheid

Bewoners van de Beuningse wijk De Olden Tempel zitten in onzekerheid over de sloop- en nieuwbouwplannen in hun wijk. Dat blijkt uit het rapport "Het enige oude aan de wijk is de naam." Dit rapport is opgesteld door de SP nadat de partij de bewoners in de wijk eerder dit jaar heeft opgezocht met een enquête. Er is bij de bewoners onduidelijkheid over onder andere de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, het nieuwe wegenplan en de mogelijkheid van een vervangende woning in Beuningen. Deze week gaat de SP de bewoners huis-aan-huis informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Bewoners van de Beuningse wijk De Olden Tempel zitten in onzekerheid over de sloop- en nieuwbouwplannen in hun wijk. Dat blijkt uit het rapport "Het enige oude aan de wijk is de naam." Dit rapport is opgesteld door de SP nadat de partij de bewoners in de wijk eerder dit jaar heeft opgezocht met een enquête. Er is bij de bewoners onduidelijkheid over onder andere de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, het nieuwe wegenplan en de mogelijkheid van een vervangende woning in Beuningen. Deze week gaat de SP de bewoners huis-aan-huis informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Uit het onderzoek kwamen een aantal conclusies. Tijdens het onderzoek bleek dat er heel wat onduidelijkheid is onder de bewoners, ook al gaven ze aan goed geïnformeerd te zijn door Standvast en de gemeente. Zo sprak de SP met bewoners uit een huizenblok dat gesloopt gaat worden, en de bewoners uit dit huizenblok gaven allen een andere datum van sloop door. Ook is gesproken met bewoners die al drie jaar geleden moesten verhuizen terwijl deze huizen nog steeds bewoond worden. Daarnaast is er bij bewoners weinig bekend over de hoogte van de (verhuiskosten)vergoeding, er circuleren verschillende bedragen en soorten vergoedingen, en een groot aantal mensen weten hierover nog helemaal niets.

Jos Swartjes, van de SP Beuningen; "Zo bleek dat in een blok van zes woningen er drie versies zijn van de tegemoetkoming door Standvast voor het slopen en verplaatsen van de schuur. De een heeft een plantenbon gekregen, iemand twee huizen verderop kreeg € 150 en een derde wist nog nergens van. Bewoners gaven aan goed geïnformeerd te zijn, maar als je deze verhalen hoort kun je de conclusie trekken dat er nog veel onduidelijk is bij de bewoners. Een van de aanbevelingen die de SP doet, is dat er collectief afspraken worden gemaakt met de bewoners over de vergoedingen. De belangen van de hele wijk kunnen beter worden behartigd in plaats van door met iedereen afzonderlijk afspraken te maken. Ook lijkt er sprake te zijn van onvoldoende huurwoningen in Beuningen, waardoor mensen aan hebben gegeven zich genoodzaakt te voelen te moeten verhuizen naar buurgemeente Nijmegen."

De SP Beuningen gaat vanaf woensdagavond 27 april deur aan deur een folder verspreiden met de uitkomsten van het onderzoek, en gaat samen met de bewoners kijken wat de volgende stappen zullen zijn. Het rapport zal binnenkort aan de woningstichting Standvast en aan de verantwoordelijke wethouder worden aangeboden.

Reactie toevoegen

U bent hier