h

SP Beuningen overhandigt onderzoeksrapport De Olden Tempel aan wethouder

4 juli 2011

SP Beuningen overhandigt onderzoeksrapport De Olden Tempel aan wethouder

De afdeling SP Beuningen overhandigt maandag 4 juli om 17:00 uur op het gemeentehuis het rapport "het enige oude aan de wijk is de naam" aan de wethouder Volkshuisvesting dhr de Klein. Dit rapport is opgesteld door de SP nadat de partij de bewoners in de wijk eerder dit jaar heeft opgezocht met een enquête. Er is bij de bewoners onduidelijkheid over onder andere de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, het nieuwe wegenplan en de mogelijkheid van een vervangende woning in Beuningen.

Uit het onderzoek kwamen een aantal conclusies. Tijdens het onderzoek bleek dat er heel wat onduidelijkheid is onder de bewoners, ook al gaven ze aan goed geïnformeerd te zijn door Standvast en de gemeente. Zo sprak de SP met bewoners uit een huizenblok dat gesloopt gaat worden, en de bewoners uit dit huizenblok gaven allen een andere datum van sloop door. Ook is gesproken met bewoners die al drie jaar geleden moesten verhuizen terwijl deze huizen nog steeds bewoond worden. Daarnaast is er bij bewoners weinig bekend over de hoogte van de (verhuiskosten)vergoeding, er circuleren verschillende bedragen en soorten vergoedingen, en een groot aantal mensen weten hierover nog helemaal niets.

Jos Swartjes, van de SP Beuningen; "Zo bleek dat in een blok van zes woningen er drie versies zijn van de tegemoetkoming door Standvast voor het slopen en verplaatsen van de schuur. De een heeft een plantenbon gekregen, iemand twee huizen verderop kreeg € 150 en een derde wist nog nergens van. Bewoners gaven aan goed geïnformeerd te zijn, maar als je deze verhalen hoort kun je de conclusie trekken dat er nog veel onduidelijk is bij de bewoners. Een van de aanbevelingen die de SP doet, is dat er collectief afspraken worden gemaakt met de bewoners over de vergoedingen. De belangen van de hele wijk kunnen beter worden behartigd in plaats van door met iedereen afzonderlijk afspraken te maken. Ook lijkt er sprake te zijn van onvoldoende huurwoningen in Beuningen, waardoor mensen aan hebben gegeven zich genoodzaakt te voelen te moeten verhuizen naar buurgemeente Nijmegen."

De SP Beuningen heeft deur aan deur persoonlijk de uitslag van het onderzoek afgegeven. Tijdens het uitreiken van deze uitslag kwamen er weer enkele andere dingen naar boven zoals het ontbreken van de vergunning bij het verplaatsen van de schuurtjes maar ook het sommeren van de Gemeente om het speelattribuut op te ruimen wat de bewoners er zelf hadden neergezet i.v.m. veiligheid spelende kinderen. Gelukkig heeft de Gemeente hier al actie in ondernomen door het beloven van een speelattribuut.

Reactie toevoegen

U bent hier