h

Bewoners zorgcentra slaan alarm

5 oktober 2011

Bewoners zorgcentra slaan alarm

Het speelt al langer, de kwestie van het defecte brandalarm in zorgcentrum Alde Steeg. Om de zoveel tijd rinkelt de noodbel bij de brandweer, en na uitrukken moeten zij weer constateren dat het een loze melding betreft. In december 2010 besloot de gemeente een dwangsom van €750 op te leggen voor iedere keer dat dit gebeurt. Alde Steeg zou die alarminstallatie moeten laten vervangen. Ook voor het zorgcentrum Overmars Winssen (dat onder dezelfde uitbater, Zorggroep Maas en Waal, valt) heersen dergelijke omstandigheden.

Maar zijn de alarminstallaties vervangen? Nee - want volgens de Alde Steeg is dat geldverspilling. Het gebouw staat er nu al ruim 40 jaar, en er zijn (steeds vertraagde) plannen voor nieuwbouw. Dus blijft de brandweer voor niets uitrukken (11 maal sinds het instellen van de dwangsom, dus 8.250 euro verder), en in juli 2011 heeft de gemeente de dwangsom verhoogd naar €1.500.

Nog steeds houdt het zorgcentrum vast aan de gekozen positie. Maar houden zij wel rekening met de bewoners? Komt, door de prioriteit bij het drukken van kosten te leggen, het leven van de 60 bewoners in Alde Steeg niet in gevaar?

Iedere keer als het brandalarm afgaat, moet het BHV-protocol uitgevoerd worden. Dat houdt het volgende in:

  • Probeer uw kalmte te bewaren; geen paniek;
  • Volg de aanwijzingen van de medewerkers goed op;
  • Maak geen gebruik van de liften;
  • Houd ramen en deuren dicht;
  • Sluit uw appartement niet af;
  • Ga naar dat gedeelte van het woon-zorgcentrum dat u door de medewerkers wordt aangewezen;
  • Ga van daaruit niet weg naar familie of kennissen voordat u daartoe toestemming krijgt. Het is namelijk van belang, dat aan de hand van de bewonerslijst gecontroleerd kan worden of alle bewoners in veiligheid zijn.

Dus moeten de 60 (62 in Overmars) bewoners - sommigen slecht ter been, doof of verward - iedere keer dit vluchtplan meemaken. Maar het alternatief is nog veel erger. Een lakse houding tegenover brandmeldingen - want het zal toch niets zijn - kan dodelijke gevolgen hebben.

De SP Beuningen gaat onder de bewoners van de zorgcentra een onderzoek doen. Wat vinden zij van de keuzes van Alde Steeg en Overmars Winssen?

U bent hier