h

SP Beuningen aanwezig bij actie voor behoud schoolzwemmen

23 oktober 2012

SP Beuningen aanwezig bij actie voor behoud schoolzwemmen

We togen maandagavond 22 oktober met zo’n 150 inwoners het Gemeentehuis binnen om actie te voeren voor behoud van het schoolzwemmen in zwembad De Plons te Beuningen.

Dus het werd lekker druk in de raadszaal. Tot in de gang zaten mensen die wilden dat het zwembad open blijft en dat het schoolzwemmen door blijft gaan. Want het één staat niet los van het ander. Als het schoolzwemmen stopt is er n.l. niet genoeg geld om het zwembad open te houden. Dit was ook wat Dhr. van Eenbergen, de directeur van het zwembad, meedeelde tijdens de commissie vergadering. Er werden door hem ook 3.340 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester.

Er waren zeer veel insprekers, bijvoorbeeld mensen van de seniorenverenigingen die hun angst uitspraken dat ze hun zwemuurtje zouden gaan missen tijdens de MBVO activiteit. Dat zou voor vele ouderen een sociaal moment minder betekenen, naast de zo belangrijke lichamelijke beweging. SC de Dolfijnen sprak de dramatische woorden dat als het zwembad dicht zou gaan, hun club ook op zou houden te bestaan. Dat zeiden ze ook namens de schoonzwemclub Cadans.

Uiteraard was er ook iemand die namens de basisscholen van de Stichting de Oeverwal kenbaar maakte dat het schoolzwemmen van essentieel belang is. Hij gaf aan dat het niet alleen gaat om het zwemmen onder de knie te krijgen, maar dat ook het sociale aspect zeer belangrijk is.

Na het agendapunt schoolzwemmen ging men vergaderen over de exploitatie van het zwembad. Per 1 mei 2015 houdt het contract met de huidige eigenaar op. De raad overlegde met elkaar hoe het verder moet en vrijwel alle fracties willen dit contract via de markt aanbesteden. Dhr. Van Eenbergen stelde dat, mocht het schoolzwemmen ophouden, dit onderwerp helemaal niet ter sprake is, want dan is het zwembad al niet meer in gebruik. Ook had hij een voorstel m.b.t. het voortzetten van het zwembad. Hij wilde er zelfs veel geld in steken.

Wethouder Hendriks wil toch de markt op en zegt dat het ook niet anders kan, wil Beuningen per 2016 weer financieel gezond zijn. Dus waar gaat het over? Het gaat over het overbruggen van een paar maanden, want het contract duurt tot halverwege 2015. In 2016 zou er volgens hem geen probleem meer zijn in Beuningen financieel gezien, wat ook goed werd opgemerkt door één van de commissieleden.

Reactie toevoegen

U bent hier