h

Open brief aan B & W en Raadsfracties in Beuningen

27 november 2012

Open brief aan B & W en Raadsfracties in Beuningen

Beste College en Raadsleden van de Gemeente Beuningen;

Ik wil u vragen onderstaande motie in de Gemeenteraad van Beuningen in te dienen zodat recht zal worden gedaan. De reden daarvoor is de volgende. Terwijl het kabinet Rutte-II het ontslagrecht dusdanig wil aanpakken dat de WW-duur zal terugvallen naar 1 jaar, meent de Stadsregio dat zij aan dhr. Modder, de vertrekkende voorzitter van de Stadsregio, een cadeau mee moet geven om zijn pensioengat te dichten. Dit terwijl veel 55-plussers naar het zich laat aanzien, op korte termijn hun ontslag zullen krijgen met een heel groot pensioengat, waarvoor de overheid geen oplossing biedt.

De motie is de volgende.
Overwegende dat:
De Stadsregioraad besloten heeft vertrekkende voorzitter Jaap Modder een extra premie van 109.000 euro mee te geven voor het dichten van een pensioengat;

 • Deze premie uitgaat boven de wettelijke wachtgeldregeling die op zichzelf de financiële risico's voor een bestuurder ruimschoots afdekt;
 • Het onwenselijk en ongepast is om bovenop de wettelijke wachtgeldregeling ook nog eens een vertrekbonus van 109.000 euro mee te geven;
 • De Stadsregiodelegatie tot taak heeft het standpunt van de Beuningse gemeenteraad te vertegenwoordigen, ongeacht politieke voorkeuren van de individuele leden van de Stadsregiodelegatie;
 • De Beuningse Stadsregiodelegatie de gemeenteraad niet geïnformeerd noch geconsulteerd heeft over deze vertrekbonus, waardoor een standpunt is ingenomen dat mogelijk niet strookt met de opvatting van de Beuningse gemeenteraad.
 • Spreekt uit dat:

 • Het onwenselijk en ongepast is om bovenop de wettelijke wachtgeldregeling ook nog eens een premie van 109.000 euro mee te geven aan de vertrekkend voorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
 • Roept het college van B en W en de Beuningse Stadsregiodelegatie op om:
  1. Alles in het werk te stellen om het besluit van de Stadsregioraad terug te draaien waarmee de vertrekkende voorzitter een premie bovenop de wettelijke wachtgeldregeling zou meekrijgen;
  2. Alle gemeenteraden in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, waarbinnen Beuningen valt, te informeren over het standpunt van de Beuningse Gemeenteraad, en hen op te roepen om over deze kwestie een gelijkluidend standpunt in te nemen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

   

  Reactie toevoegen

  U bent hier