h

De Lokale politieke partijen van Beuningen laten het afweten

17 december 2012

De Lokale politieke partijen van Beuningen laten het afweten

 

Twee weken geleden stuurde de SP afdeling Beuningen een open brief naar alle politieke partijen in Beuningen met de vraag aandacht te besteden aan de bonus om het pensioengat van Dhr. J. Modder aan te vullen met 109.000 euro.

Vertrekkend Stadsregiovoorzitter Jaap Modder (PVDA) had bedongen dat bij zijn vertrek uit de stadsregio naast een wachtgeldregeling gedurende een periode van 3,5 jaar, hij ook een aanvullende bonus mee zou krijgen om zijn pensioengat te vullen. Deze bonus is geld dat door alle inwoners van de Stadsregio moeten worden opgehoest. Dus ook door de bewoners van Beuningen die tevens te maken hebben met een gat van 34 miljoen euro in de begroting, welke ook betaald moet worden door hen.

Dit was de reden van de SP Beuningen om via de media en een persoonlijk schrijven aan de fracties, hen duidelijk te maken dat het belangrijk is om hier in hun raad aandacht aan te geven.

Maar helaas, na twee weken geen enkele reactie van welke partij uit Beuningen dan ook. We hebben als SP Beuningen dan ook het idee dat deze mensen in de raad niet weten wat hun taak is. Zij dienen n.l. namens hun stemmers te controleren wat er uitgevoerd wordt door B&W of door afgevaardigden vanuit Beuningen in regiobesturen zoals de stadsregio.

Helaas zitten die pluche tronen zo lekker dat de raadsleden er niet uit willen komen om inderdaad te doen wat de gemeenteraden van Nijmegen, Zevenaar en Rheden wel hebben gedaan. Zij hebben n.l. wel in hun raadsvergadering hun afkeuring uitgesproken over deze bonus van 109.000 euro.

De SP Beuningen vindt het jammer dat de raadsfracties niks van zich hebben laten horen en ervaart dit ook als een vorm van arrogantie van de “zittende”raadsleden tegenover de SP en de inwoners van Beuningen. Kennelijk is de Beuningse afgevaardigde in deze Stadsregio niet van plan om ook zijn afkeuring te laten horen.

Reactie toevoegen

U bent hier