h

Verkiezingen 19 maart 2014

17 april 2013

Verkiezingen 19 maart 2014

Beste leden van SP afdeling Beuningen

 

In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ik moet u helaas meedelen dat de SP in Beuningen niet mee zal doen!

De reden is dat wij niet voldoende leden hebben die willen meedoen om als raadslid in een gemeenteraad te zitten. Zoals u waarschijnlijk weet is de SP een partij die naast het parlementaire werk zich ook graag op straat en langs de deuren laat zien. Veel van de actieve leden in gemeente Beuningen kiezen meer voor dat laatste en zien ook meer heil in acties die niet direct met het werk in de gemeenteraad te maken hebben.

Verder speelt mee dat vanwege gezondheidsredenen en het te verwachte aantal zetels we te weinig mensen hebben die de nodige ervaringen hebben en voldoende tijd vrij kunnen maken.

We zijn een partij die voorop stelt dat als we meedoen, we dan ook allen actief aanwezig zijn en ook dat ieder raadslid zijn zetel benut om zijn taken volwaardig uit te voeren. Met andere woorden, we zijn geen partij die het moet hebben van een enkele spreker en een paar zwijgende raadsleden.

Uiteraard is het jammer dat we niet meedoen, vooral omdat de gemeenteraad van Beuningen een duidelijke partij nodig heeft die het roer omgooit in deze raad. Mismanagement, hoogmoed en afstand naar de burger moeten stoppen. En met afstand naar de burger bedoel ik niet het charmeoffensief dat B&W nu uitvoert door in dorpen de burgers te ontmoeten. Nee, ik bedoel de inspraak bij de grondverkoop Geertjesgolf in Winssen of de bouw van de Kloosterhof in Weurt. Maar vooral de bouw van het MFA in Ewijk waar door slechte communicatie met verenigingen er nu een volksverhuizing plaats vindt naar de plaatselijke kroeg en andere locaties.

Wij als SP Beuningen zullen ook in de komende jaren voor een kritisch geluid zorgen. We zullen net zoals in vorige jaren op straat zijn en bij u aan de deur bellen om te horen en te zien wat er leeft onder de bevolking van Beuningen.

Dus onze werkwijze door ons in te zetten via actie, zal ook de komende jaren onze prioriteit hebben in plaats van een fractie. Wel zullen we op zoek gaan onder de bevolking van Beuningen en uiteraard met name onder onze leden naar mensen die de volgende keer mee willen doen aan een eventuele raadsdeelname. En als ik de berichten van onze burgemeester goed volg zal dit vanwege herindeling niet lang op zich laten wachten.

Wat betreft deze herindeling, we zullen als SP erop aandringen, desnoods via actie, dat alle Beuningenaren hierover inspraak krijgen via een referendum. Bij een dergelijk belangrijk besluit mag men de burger niet op afstand houden.

 

Groeten

Jos Swartjes

Voorzitter SP afdeling Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier