h

Zorg voor elkaar!

11 juli 2013

Zorg voor elkaar!

Zorg is van iedereen

 

Zoals men in de media tegenwoordig kan zien en lezen is er veel gaande in de zorg. Ziekenhuizen gaan failliet. Mensen die in zorgcentra verblijven krijgen via sluitingen of herindicaties te horen dat ze weer zelfstandig moeten gaan wonen. En uiteraard niet te vergeten, het verdwijnen van thuiszorg medewerkers (huishoudelijk hulp).

Ik moest gelijk denken aan een actie die wij als SP in augustus 1981 voerden om in Druten een polikliniek met spoedeisende hulp te krijgen. Veel mensen uit Druten deden mee om dit voor elkaar te krijgen. Waarom was dit destijds nodig? Men was bang dat de aanrijtijd per ambulance naar de Nijmeegse zieken­huizen te lang zou worden en een mensenleven stelde toen nog iets voor!

Nu is het omgekeerde het geval! Waarom? De Spoedeisende Hulp in kleine ziekenhuizen moet verdwijnen omdat het niet meer rendabel is volgens de marktwerking. In kleine ziekenhuizen vinden te weinig behandelingen plaats, en het is daarom te duur geworden om staande te blijven in deze maatschappij. Je kan het vergelijken met de opkomst van de grote supermarkten. Veel zelfstandige melkboeren, slagers en groente­boeren moesten stoppen omdat zij er niet meer van konden leven.

Ook de ouderen zullen nu, maar vooral in de toekomst, hun verzorgings­huizen moeten missen. Veel van deze verzorgingshuizen sluiten of worden aanzienlijk kleiner. Ze veranderen in zorgeenheden, waar ouderen samen met zo’n 12 andere een appartement krijgen, waar ze samen elkaar moeten gaan helpen of met behulp van familie en mensen vanuit de kanteling.

Waarom? Ik ben bang dat de visie onder de bedenkers van dit soort waanzinnige bezuinigingen nog steeds is dat het de oude bejaardenhuizen zijn. Mensen die daar in grote instellingen konden wonen om destijds de woningnood tegen te gaan. Nee, dat is het allang niet meer. Tegenwoor­dig wonen er ouderen die via indicaties van eerst het RIO en nu het CIZ zijn komen te wonen. Mensen die dus wel degelijk daar horen. Maar nee, men heeft tegenwoordig de visie dat deze mensen weer naar hun familie terug kunnen en via nabaorschap of ander soort “vrijwilligerswerk” geholpen kunnen worden. Of je maakt ze nog gekker met virtuele Annie, een kunstmatige, via de PC gemaakte hulpverlener, die iedere dag contact opneemt met de oudere medemens.

Mensen, het is tijd om deze visie een halt toe te roepen en in de eerste plaats aan de mens te denken i.p.v. aan het geld.

 

Jos Swartjes

 

Reactie toevoegen

U bent hier