h

Voorzieningen in Ewijk

10 december 2013

Voorzieningen in Ewijk

VOORZIENINGEN IN EWIJK   Op deze website hebben we al eerder gemeld dat de SP de afgelopen weken onderzoek gedaan heeft in Ewijk. Met huis-aan-huis vragenlijsten is aan de inwoners een aantal vragen gesteld. Over de behoefte om een soort postagentschap te hebben, waar op z'n minst postpakketjes weggebracht kunnen worden. Over de behoefte aan een oplaadpaal voor het openbaar vervoer.

Op maandagavond 9 december presenteerde de SP in café en zalencentrum De Ouwe Deeg de resultaten van dat onderzoek.

Als inleiding van de avond sprak Jos Swartjes over de ontwikkeling van Ewijk in groter perspectief. Jos is niet alleen de lokale SP-voorzitter, maar woont zelf ook in Ewijk. Hij vertelde hoe in een paar generaties tijd een dorp dat 'alles' had (eigen gemeentehuis met eigen lokale ambtenaren, postkantoor, bank, allerlei winkels, openbaar vervoer tot in het centrum van het dorp, etc) is afgegleden naar de status van "kern". Voor mensen die gezond zijn en een auto hebben is dat geen probleem. Maar ook in Ewijk wonen natuurlijk mensen die minder gezond zijn en minder mobiel zijn. En voor hen is zo'n ontwikkeling (erg) vervelend.

(Voor de grote lijnen van het verhaal van Jos: zie elders op deze website.)

Daarna presenteerde Jos de resultaten van het onderzoek. Daarbij ging hij niet alleen in op de antwoorden die de mensen gegeven hadden op de gestelde vragen. Maar hij ging ook in op het kommentaar dat mensen op de formulieren geschreven hadden. Bijvoorbeeld van de mensen die schreven dat ze niet meer met de bus gaan sinds de busroute verlegd is van een route DOOR het dorp naar een route LANGS het dorp over de Van Heemstraweg.

(Voor de resultaten van het onderzoek:  Hier

In de pauze kwam de bedrijfsleider van Jan Linders antwoord geven op vragen over de voorzieningen die zijn supermarkt wèl of niet kan/wil ondersteunen.

Na de pauze nam Henck Keijser het woord. Hij vertelde dat verbeteringen van de voorzieningen in Ewijk niet vanzelf zullen komen. Maar met wat inzet en creativiteit moet het toch mogelijk zijn om de voorzieningen beter te maken dan ze nu zijn. Hij vroeg of er mensen aanwezig waren die daaraan hun bijdrage willen leveren. Als reaktie meldde zich een aantal Ewijkenaren die de komende tijd aandacht zullen gaan vragen voor de gewenste voorzieningen.

Wordt (dus) vervolgd.


 

Reactie toevoegen

U bent hier