h

Kies Wijzer 2014

20 januari 2014

Kies Wijzer 2014

De enige raderen die de politieke economie in beweging zet, zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen: de concurrentie. (Marx)

Ik wil u eerst een goed en strijdbaar 2014 toewensen! Wat zal 2014 ons brengen? Ik ben bang dat het begrip participatiemaatschappij het onderwerp op feestjes gaat worden dit jaar. Vaak tussen hen die het moeten ondergaan en zij die nog het geluk hebben dat ze werk hebben.

Ik ben er vast van overtuigd dat de gemeente Beuningen in het streven naar een participatiemaatschappij voorop gaat lopen. Daarom vind ik het ook jammer dat wij niet meedoen met de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Als de huidige coalitiepartijen de VVD en BN&M aanblijven, dan mag je daar zeker van uitgaan. Ook de PVDA zal er voor te vinden zijn omdat op hun lijst een van de grondleggers van dit plan staat. Ik had Prof. Dr. G.Hutschemaekers tijdens een symposium bij Perspectief hier al over horen praten. Dat was ver voordat het plan van Klijnsma op tafel kwam.

Dus veel vertrouwen in de Beuningse politiek heb ik niet. Daarom gaf ik de PVDA fractievoorzitter als antwoord dat wij als SP Beuningen geen stemadvies geven. Het enige advies dat wij geven is dat je gebruik moet maken van je recht om te gaan stemmen!

Terugkomend op het begrip participatiemaatschappij. Ik ben niet tegen het idee om samen iets doen. Ik ben zelfs voor zo’n begrip. Maar ik ben wel tegen de verplichting tot zoiets. Temeer omdat zelfs in een arme gemeente zoals Beuningen momenteel mensen werken die met instemming van de wethouder financiën, Dhr Plaizier, een jaarinkomen van 3 ton hebben. De directeur van recreatieschap onder meer de Groene Heuvels krijgt dit gigantische inkomen.
Verder zou ik wel willen weten wat bestuurders verdienen van instellingen die via aanbesteding werk verrichten in Beuningen. Dergelijke bedrijven worden indirect en deels gesubsidieerd worden door deze gemeente. Te denken valt aan de be­stuur­ders van Verian, die in 2008 een salaris van € 370.507,00 hadden (onder­zoek SP). Of de bestuurder van Zorggroep Zuid Gelderland en Zorggroep Maas en Waal met een inkomen van €198.000,00 destijds ook niet slecht bedeeld.
En als de gemeente vrijwilligerswerk propagandeert, dan moeten ze er ook naar streven om al deze vrijwilligers als gelijken te zien. Dat het dus niet moet kunnen dat een maaltijdrijder van Tafeltje-dek-je € 0,19 krijgt per kilometer en een bestuurslid van een stichting € 1200,- krijgt voor 6 vergaderingen per jaar.

Nee, het nieuwe jaar zou er beter uit zien als mensen uit solidariteit elkaar gaan helpen en zorgen dat hun buurt er beter uit komt te zien. Of dat ouders gezamenlijke initiatieven zouden nemen om elkaar te helpen met oppas en/of naschoolse opvang. Het nieuwe jaar zou er ook beter uitzien als werklozen betaald worden voor hun opdrachten tot klussen. Dit in tegenstelling tot wat Klijnsma voorstaat, namelijk het verplichten tot zinloze klussen om uitkering te mogen houden. Want om schoenen te gaan poetsen om je bijstandsuitkering te mogen houden, is toch werkelijk van den zotte.

Verder wil ik nog eventjes terugkomen op het verzoek van Mw. Straathof, fractievoorzitter van de PVDA, m.b.t. het stemadvies.

Ik geef u allen mee, bekijk alle verkiezingsprogramma’s en dan vooral wat erin staat over de transitie van de Jeugdzorg en de nieuwe Wet Jeugdzorg en Uitwerking WMO. Dit zijn uiteindelijk belangrijke punten waar iedereen op korte of langere termijn mee te maken krijgt.
Bekijk wat een partij wil met de zorg enz. En toets wat je leest aan de begrippen solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Dat is een goede check voordat u een hokje rood maakt!

Jos Swartjes voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier