h

Actie-Fractie Dit zou ook in Winssen kunnen! Generatiepark

16 februari 2014

Actie-Fractie Dit zou ook in Winssen kunnen! Generatiepark

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet
Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005

Deze spreuk, ook wel mijn lijfspreuk, kwam in me op toen Dhr J. Goesten CDA Beuningen twitterde; "Waardering voor @SPBeuningen, niet aan de Gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, toch actief."
Dit is voor ons niet meer dan normaal; wij hebben de actie hoger staan dan de fractie, en wij hebben als landelijke SP in de 43 jaar van ons bestaan ervaren dat we ook dingen voor elkaar kregen zonder de raad!
Ik moest denken aan de conflicten rond het Generatiepark Winssen met het gemeentebestuur.
Toen we de woordvoerster van dit geweldig plan op bezoek kregen en zij het plan uitlegde gingen mijn gedachten terug naar Oss 15 mei 1993. De opening van de speeltuin Elckerlyc; dat betekent in Oudnederlands IEDEREEN!
Waarom moest ik daaraan denken ? Omdat daar iets soortgelijks speelde als waar Generatiepark Winssen mee te maken heeft. Ze hebben het geprobeerd via de parlementaire weg, de weg waar gekozenen na veel beloftes hun eigen weg gaan en het meerderheidsgevoel van een dorp links, in dit geval rechts, laten liggen.
Ik had die woordvoerster tijdens dat gesprek het verhaal verteld van de speeltuin in Oss en hoe actie daar tot succes leidde. Claim als gehele bevolking van Winssen deze grond! Begin met behulp van de plaatselijke wegaannemer met het maken van een pad, zet er een speeltoestel neer en haal tezamen met alle bewoners en stichtingen de wethouders en burgemeester erbij onder toeziend oog van de landelijke media.
Ik weet zeker dat de verantwoordelijke wethouder stotterend de media te woord zal staan onder belangstelling van het gehele dorp, zeker in verkiezingstijd!
Maar de spreuk bovenaan deze tekst komt ook steeds weer in me op als ik de “gelatenheid” bespeur onder de mensen als Klijnsma weer iets zegt over de bijstandtrekkers, ouderen en gehandicapten.
Mensen kom uit je stoel! Laat onze zorgstaat niet verdwijnen in een staat waar alles aan de ander ligt, zoals de PVDA en VVD dat willen. Nee mensen, we willen in een land leven waar de solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid gelden!
En niet zoals nu waar mensen moeten boeten voor wanbeleid van bankdirecteuren, en waar graaiende bestuurders na 19 weken werken met 3 ton bonus vertrekken. Mensen laat je niks wijsmaken dat het niet anders kan. Het kan wel anders, maar daar moeten wij voor zorgen; we moeten de straat op, actie voeren tegen dit onrecht, tegen deze tweedeling daar waar de minderheid rijker wordt en de meerderheid aan zijn lot wordt overgelaten.
Mensen laten we strijden tegen die mensen die van werklozen, gehandicapten en ouderen paria’s maken. Voor hen geldt maar één woord voor die groepen; onrendabelen! Dat woord zegt genoeg of eigenlijk gezegd alles. Voor hen is de mens een productiemiddel gelijk een zaag die door de timmerman is opgevijld en wordt weggegooid.
Mensen wij zijn geen cent slechter als we thuis zitten omdat het niet anders kan, mensen we zijn niets anders dan zij omdat we uitgeproduceerd zijn, mensen we zijn geen paria als we in een rolstoel zitten!
Mensen we zijn mensen met gevoel!
Voor informatie over ontstaan Elckerlyc zie http://www.speeltuinelckerlyc.nl/?id=37

Jos Swartjes
voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier