h

Overhandiging rapport en briefkaarten aan wethouder!

23 mei 2014

Overhandiging rapport en briefkaarten aan wethouder!

Op donderdag 22 mei rond 14:00 uur togen we met een groep bestaande uit 8 personen richting de kamer van wethouder Hendriks om het rapport en de briefkaarten te overhandigen m.b.t. de actie “Breek de voorzieningen in Ewijk niet af”!

De groep mensen bestond voor het grootste deel uit inwoners van Ewijk en kader van de SP Beuningen.

De wethouder stelde zich voor en vertelde in het kort wat nu zijn portefeuille behelst. Hij gaat zich hoofdzakelijk bezig houden met de WMO [=Wet Maatschappelijke Ondersteuning] en welzijnszaken! Na het voorstellen van de wethouder nam Jos Swartjes (voorzitter SP Beuningen) het woord en begon in het kort uit te leggen hoe de SP werkt bij problemen zoals die met de voorzieningen in Ewijk!

Na aanleiding van vragen door de bewoners uit Ewijk aan Jos, die ook in Ewijk woont, is er binnen SP Beuningen besloten om een dorpsonderzoek te gaan doen via een enquête deur aan deur. Dit onderzoek kreeg een respons van 34% wat men representatief mag noemen. En de antwoorden gaven ook aanleiding om verder te gaan, ook omdat veel bewoners uit Ewijk aangaven op de hoogte te willen blijven en mee wilden doen met de actie. Dus belegde SP Beuningen een informatieavond waar ook de bedrijfsleider van supermarkt Jan Linders zijn verhaal kon vertellen. Die avond is er ook een bewonerscommissie gevormd die de vervolgstappen zou bespreken. We zouden een briefkaarten actie beginnen! De kaarten werden in de carnavalsweek en tijdens de gemeenteraadverkiezingen deur aan deur opgehaald: in totaal 228 kaarten.

En deze, plus de uitslagen van het onderzoek, werden vandaag overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder!

(Voor de resultaten van het onderzoek:  Hier)

Dhr. Hendriks was zeer onder de indruk van de werkwijze m.b.t. het voeren van deze actie. Ook begreep hij de pijnpunten onder de bewoners, vooral onder de oudere inwoners van Ewijk. En hij gaf aan dat hij al wat vragen her en der hierover gesteld had, want hij is zeker van plan om dit de nodige aandacht te geven en hij wil zeker proberen het op te lossen voor zover het in zijn macht ligt.

Hierna toog de groep weer richting de hoofdingang van het gemeentehuis waar WEB TV nog een interview wilde houden met de wethouder en Jos Swartjes!

Reactie toevoegen

U bent hier