h

Politiek in de polder

21 mei 2014

Politiek in de polder

Ik was op maandag 19 mei aanwezig bij de bezwarencommissie van de gemeente Beuningen op uitnodiging van een echtpaar dat een langlopend conflict heeft met oud-burgemeester Zijlmans van Beuningen. Het conflict gaat over een uitrit die zonder vergunning is aangelegd en die volgens de buren een gevaarlijke situatie oplevert voor de schoolgaande jeugd vanuit de school die in dezelfde straat ligt.

Zo op het eerste gezicht lijkt het op iets dat bij de rijdende rechter thuis zou moeten horen, ware het niet dat de aanklagers al via de rechter tot tweemaal toe in het gelijk zijn gesteld! En het huidige college van burgemeester en wethouders die rechterlijke uitspraken gewoon naast zich neer heeft gelegd. Dus de illegaal aangelegde uitrit wordt nu gedoogd!

Tijdens de hoorzitting kwam de advocaat van de gemeente met enkele verweerpunten die nogal zwak waren. Zo zouden de aanklagers volgens hem geen belanghebbenden zijn; ze wonen immers tegenover de oud-burgemeester in plaats van ernaast. Verder kwam de advocaat met het punt dat er een foutje zou hebben gestaan in de bouwvergunning van de gemeente voor de garage. De gemeente had volgens de advocaat ten onrechte een meldingsplicht opgevoerd. En de gemeente had die fout gemaakt doordat ze een fout hadden overgenomen uit een tekst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij had het over "een fout in het format APV van de VNG".

Wat is het geval? De oud burgemeester heeft toen hij nog burgemeester van Beuningen was een vergunning geregeld voor een tweede garage, toen nog zonder uitrit. Nu, 20 jaar, later is er een uitrit gekomen waar geen melding van gemaakt is, wat volgens de vergunning van de gemeente voor de garage wel hoorde te gebeuren. De advocaat zegt nu in de bezwarencommissie dat het verjaard zou zijn!

Tot zover de zaak! Maar ik wil even teruggaan naar de geschiedenis. Het laatste wat de oud-burgemeester voor zijn vertrek deed was een van zijn ambtenaren ontslaan. Die ambtenaar was een klokkenluider m.b.t. het vergunningenbeleid; hij had naar buiten gebracht dat er in Beuningen toen veel woonsituaties waren die zonder vergunning gebouwd zouden zijn. Zie http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/beuningen-moet-vermeende-klokkenluider-weer-in.1187888.lynkx. Na een rechtszaak moest de klokkenluider worden gerehabiliteerd, maar hij koos (na een korte periode) voor pré-pensioen, omdat de werksituatie onwerkbaar was geworden. Of op de site http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/klokkenluiden/details/vermeende-klokkenluider-onder-vuur.html

Ik weet niet wat de bezwarencommissie beslist maar bij mij gaf de zaak een unheimisch gevoel, ook omdat de oud-burgemeester het niet nodig achtte om bij de zitting aanwezig te zijn.

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier