h

Actie Bewoners Ewijk en SP Beuningen boekt tweede succes!

3 juni 2014

Actie Bewoners Ewijk en SP Beuningen boekt tweede succes!

 

Wethouder Hendriks, die vorige week van de bewoners van Ewijk en SP Beuningen het onderzoekrapport en briefkaarten voor­zien van handtekeningen ontving, is voort­varend te werk gegaan. Hij liet op 5 juni 2014 via twitter weten dat de Slijterij en cadeauwinkel De Verrassing op De Klef bin­nenkort een DHL pakket afhaaldienst krijgt. Dit is na het binnenhalen van een ING geld afhandelingsloket het tweede succes van deze actie!

Gezien de voortvarendheid van de wet­hou­der en het gevoel wat hij gaf aan de bewo­ners delegatie, zullen het postloket en de OV laadpaal er ook wel komen! Want de wet­houder beaamde tijdens het gesprek dat voorzieningen bijdragen aan de leef­baarheid van het dorp Ewijk.

 

Donderdag 22 mei om 14:00 uur overhan­digden sommige inwoners van Ewijk en le­den van SP Beuningen de wethouder van Wel­zijn dhr. Hendriks de opgehaalde kaar­ten m.b.t. de actie; “Breek de voor­zie­ning­en in Ewijk niet af”! 

De actie m.b.t. de kaarten is gehouden als vervolg op een onderzoek in Ewijk n.a.v. vra­gen van sommige inwoners.

SP Beuningen heeft eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de inwoners via een enquête.

De respons op ons onderzoek was uitzon­derlijk hoog 34% van de formulieren werd teruggebracht of opgehaald.

Op basis van de resultaten en de noodzaak vanuit de bevolking van Ewijk zijn we in de carnavals week en tijdens de gemeente­raadverkiezingen een kaartenactie begon­nen.

SP Beuningen is tijdens deze twee weken deur aan deur gegaan met deze kaarten en heeft op de zaterdag voor de verkiezingen in het centrum van Ewijk gestaan.

 

Het aantal opgehaalde kaarten met het ver­zoek om aandacht te geven aan de nood, voornamelijk onder de ouderen, resulteerde in een aantal van 228 onder­tekende kaarten. Dat was meer dan inge­vulde enquête formulieren, dat waren er n.l. 198!

Conclusie: De bewoners van Ewijk ervaren het ontbreken van voorzieningen als een zeer groot gemis en actie voeren voor goede voorzieningen loont!

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier