h

De Keukentafel!

10 juli 2014

De Keukentafel!

Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt. (William Gilbert)

 

De keukentafel, wat kun je ervan zeggen. In het normale taalgebruik is het een tafelblad met vier poten die, zoals de naam al zegt, in de keuken staat. Maar het begrip ‘de keukentafel’ wordt ook in een andere betekenis gebruikt. Het is in veel gezinnen de plek waar men elkaar ontmoet, waar men de gesprekken voert over hoe bijvoorbeeld de dag is geweest. In veel gezinnen is de keukentafel het sociale middelpunt. Met sociaal als begrip!

 

Een plek aan die keukentafel lijkt nu te worden geclaimd door een paar enge figuren. Zij willen dat sociale middelpunt van het gezin opeisen voor asociale gesprekken, of beter gezegd, manipulaties.

In de gemeente Oss is een pilot gehouden, waar deze gang van zaken is uitgeprobeerd. En gelijk is men in opstand gekomen tegen deze manier van doen. De gesprekken worden gebruikt om ambtenaren bij ouderen thuis op bezoek te laten gaan en ze via een sturend gesprek minder zorg aan te praten. Begin juli 2014, nu ik dit stuk schrijf, heeft deze vorm van keukentafelgesprekken een vervolg gekregen in de gemeente Berkelland. Ja, Berkelland - U kent die gemeente misschien nog wel. Het is de plek waar de ex-medewerksters van Sensire actie voerden tegen het destructieve beleid van de wethouder daar. Waar ging dat ook al weer over? Er zouden 800 medewerksters ontslagen worden. Na een strijd en tussenkomst van de ABVA KABO kregen deze mensen een andere werkgever, namelijk TSN. En deze werkgever zit dankzij dezelfde wethouder nu in de problemen! Maar nog erger, de strijders van toen leven weer in onzekerheid!

Wat is het geval? De beloftes van de gemeenten in de Achterhoek aan de bond en ex-medewerksters zijn na de gemeenteraadsverkiezingen overboord gegooid en Berkelland is met de befaamde keukentafelgesprekken begonnen. En wat is het resultaat? Van de 1400 cliënten die TSN oorspronkelijk had, blijven er nog maar 400 over. Met andere woorden, dankzij de keukentafelgesprekken wordt 70% bezuinigd op de thuiszorg!

Na dit ‘mooie’ resultaat zijn ook andere gemeentes wakker geworden, en willen zij ook deze methodiek gaan toepassen. Ik begrijp van het CDA in Beuningen dat ook zij wel voelen voor zo’n gesprek en wie weet zijn er wel meer partijen in onze gemeenteraad die daarin willen meegaan.

Begrijp me goed, ik ben niet tegen een gesprek aan de keukentafel. Ik heb er ook vaak gezeten om met ouderen in Beuningen tot oplossingen te komen. Nee, ik heb iets tegen het blijkbaar vooropgezette doel van zo’n gesprek, namelijk het aanpraten van minder thuiszorg.

Een voorbeeld uit de praktijk: iemand heeft nog een wasmachine in huis staan, maar gebruikt hem al jaren niet. De ambtenaar vraagt aan die persoon: “Heeft u een wasmachine?” Die cliënt begint met het antwoord, ja… en wordt gelijk onderbroken door de ambtenaar, die zegt: “O, u kunt nog zelfstandig wassen. Dat is 3 uur zorg minder.” Als de cliënt had mogen uitspreken, dan had hij gezegd dat het apparaat al jaren ongebruikt staat, omdat hij het niet meer kan!

 

Tot slot wil ik u een tip meegeven. Als u in uw omgeving hoort dat er zo’n keukentafelgesprek gaat plaatsvinden. Zorg dat er familie of kennissen bijzitten en waak voor abrupte aannames van de ambtenaar!

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reacties

Eén van de wijzigingen in de nieuwe WMO komt er op neer dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuners beschikbaar moet stellen.aan cliënten. Een vertrouwd persoon bij het gesprek die op de hoogte is van de situatie, is ook aan te bevelen.

Ik was aanwezig bij het gesprek van een goede vriendin.Het is geen werkelijk gesprek. Het komt erop neer dat de ambtenaar van de gemeente komt zeggen wat de plannen en wijzigingen zijn, en of je het daar nou wel of niet meer eens bent doet er niet toe. Wat me nog het meest verbaasde is dat men kiest voor, in het geval van mijn vriendin, veel duurdere "oplossing". Duurder voor de gemeente en duurder voor haar. Toen ik dit op de keukentafel gooide, bleek dat ik dit tegen dovenmansoren zei. Kortom: men komt slechts mededelen dat het zo gebeurt en niet anders. Ik vond dit voor mijn vriendin gewoon vernederend.

Reactie toevoegen

U bent hier