h

Kapitaalvernietiging in Beuningen!

4 oktober 2014

Kapitaalvernietiging in Beuningen!

Op 26 maart 2012 werd met veel toeters en bellen door wethouder de Klein en oud onderwijzer en thans partijleider Emile Roemer op zijn oude school ’t Schrijverke een waterspeelplaats geopend! De woorden van de wethouder waren dat dit een hoog educatief gehalte heeft voor de kinderen die op deze school les krijgen.

De woorden van Emile waren van gelijke strekking; hij zei dat dit beter is dan de boeken;  kinderen krijgen het voorbeeld van wat water doet in de praktijk uitgelegd!

Het project kostte de gemeente € 25.000!

Een klein jaar later werd de speelplaats al niet meer gebruikt en verpauperde! ’ T Schrijverke had plaats gemaakt voor de speciale basisschool Klavervier, en men vond waarschijnlijk het gebruik van water te duur(n.a.v. reactie van directie school bleek dat het onderhoudscontract zoek was)!

Nu vandaag kwam ons ter oren dat de waterspeelplaats verkocht wordt en dat de met veel tamtam geopende speelplaats verdwijnt.

Nu wil ik hierover het volgende kwijt, waarom dit project? Als al bekend was dat de school zou verhuizen? En waarom juist niet dit project gebruiken voor kinderen die er nu zitten? Juist deze kinderen hebben leer-technisch en sociaal behoefte aan dit soort projecten. Juist dit soort kinderen leren van de praktijk en ze hoeven geen begrippen als communicerende vaten te onthouden, maar zien het met hun eigen ogen.

Maar naast het verdwijnen van dit project,  leren kinderen andere dingen in de praktijk! Juist door het verdwijnen hiervan. Er kunnen kinderen tussen zitten waarvan ouders gebruik maken van de voedselbank, of kinderen die in situaties leven waar ouders tien maal een euro moeten omdraaien voordat ze hem uitgeven.

Voor de Gemeente, die ook flink in de rooie cijfers zit, is dit ook een vreemd voorbeeld.

Mensen, maar vooral kinderen, snappen het niet meer: men schaft iets voor veel geld aan, gebruikt het een paar maanden en laat het dan verpieteren en daarna weg ermee!

Wethouder, het is gemeenschapsgeld, en dat is er niet om over de balk te gooien zoals dit mooie project! Zoals U en Emile Roemer destijds terecht opmerkten: het is een mooi leermiddel!

De School Klavervier wil de waterspeeltuin behouden en niet dat wat de gemeente zei een moestuin!

http://www.gelderlander.nl/regio/wijchen-beuningen/beuningse-school-wil-...

Reactie toevoegen

U bent hier