h

Huur te Duur

12 maart 2015

Huur te Duur

Foto: sp

Voordat ik bij het heden kom wil ik eerst terug naar het verleden en het hebben over het ontstaan van huurwoningen!

Daarvoor moet ik terug naar Amsterdam 1851 toen een aantal notabelen vanwege de woningnood en belabberde huisvesting van arbeidersgezinnen de koppen bij elkaar staken. Zij stichtten samen in 1852 de eerste woningcorporatie van Nederland met als naam Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK) met als doel om betaalbare huurwoningen te gaan bouwen. De huurprijs van de verenigingswoningen bedroeg gemiddeld ongeveer 1/6 deel van het inkomen van de huurders. Dat is dus ongeveer 16% van wat een arbeider toen verdiende.

Korte tijd nadat men in Amsterdam dit idee had opgepakt kwamen er meer corporaties. In Arnhem kwam in 1853 de volgende met 134 woningen; in Den Haag in 1854 een vereniging met 502 woningen; etc.

Sinds 1901 de woningwet van kracht werd werd het voor corporaties mogelijk om subsidie te krijgen voor het bouwen van huurwoningen; dit was dus het begin van de gemeentelijke woningbouwcorporaties. Dus de woningwetwoningen, zoals deze woningen werden genoemd, werden gebouwd en bestuurd door de corporatie, wat wil zeggen vereniging waarin mensen samenwerken die hetzelfde belang hebben. Dus de huurders.

Dit heeft decennia zo voort kunnen gaan totdat men in 1994 vanuit Neo-Liberale visie af wilde van het corporatie- en verenigingsidee en de woningmarkt wilde gaan liberaliseren. Dus het begrip vereniging of corporatie verdween en de bestuursvorm werd die van de marktwerking bestuurd door managers en bestuurders.

Nou dat hebben we geweten; in zeer korte tijd werden de meest idiote dingen gedaan! Zo werd het schip de Rotterdam (een zeer groot schip) gekocht, en bestuurders gaven zichzelf gigantische salarissen en bonussen. Zelfs een Maserati voor het woon-werk-verkeer van een bestuurder werd 'normaal' gevonden. Geen wonder dat sommige woningstichtingen failliet gingen, zoals Vestia.

Naast het gegraai van bestuurders kwam men vanuit Den Haag ook met het idee om de huren minder aantrekkelijk te maken. De huren stegen van gemiddeld 17% van inkomen naar nu gemiddeld 36% van inkomen (en dit lijkt nog hoger te gaan worden). Veel huizen worden gesloopt en vervangen door duurdere huizen. Veel huurhuizen werden ook verkocht. Miljarden euro’s van de corporaties (dus van de leden!) moesten en moeten via een wet naar de regering.

Nu wil minister Blok de huren nog verder gaan verhogen en per 1 juli komt er in de meeste gevallen weer een verhoging van 5% bovenop de huidige huurprijs. En dit gaat zomaar door.

Daarom heeft de SP besloten dat hier een eind aan moet komen en is een meldpunt begonnen via https://vragen.sp.nl/index.php/558329/lang-nl Hier kunt u uw ervaringen melden, maar ook een handtekening zetten tegen dit beleid. Er zijn momenteel al zo’n 26.000 handtekeningen binnen en veel, zeer veel klachten. Op 14 maart is er een demonstratie in Amsterdam. Maar ook SP Beuningen gaat actie ondernemen. Wij willen handtekeningen gaan ophalen en daar hebben we ook hulp bij nodig dus mensen sluit u aan. Ook hebben we plannen een aantal avonden te organiseren met de deelnemers en huurdersverenigingen of bewonerscommissies. Wilt u zich bij deze actie aansluiten de contactgegevens zijn 06 537 40 835

 

 

 

Jos Swartjes

 

 

Voorzitter SP Beuningen

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier