h

Een speciale plaats

5 april 2015

Een speciale plaats

Beuningen is voor mij altijd een speciale plaats geweest. In 1986 begon ik daar als leerkracht op basisschool ’t Schrijverke. Het was mijn eerste vaste baan als leraar na het afronden van de Pabo.

Het eerste jaar was het nog de Tinnegieter en zaten we in de houten barakken bij de sporthal. Korte tijd daarna maakten we de overstap naar een prachtig nieuw schoolgebouw aan het Koolzaadveld. Ik heb een prachtige tijd gehad met de leerlingen en mijn collega’s van ’t Schrijverke. Als leerkracht bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen is één van de mooiste dingen die er is. En zo zie ik dat, na jaren niet meer voor de klas te hebben gestaan, nog steeds. In onze samenleving is er te weinig aandacht voor de ontplooiing van onze jongeren. De tijd die kinderen doorbrengen op school is van groot belang voor hun latere vaardigheden. En dan heb ik het niet alleen over goed leren lezen, schrijven en rekenen. Juist sociale vaardigheden, zoals leren samenwerken, het leren omgaan met verschillen en het opbouwen van vriendschappen zijn van groot belang voor de vorming van kinderen. Maar ook voldoende ruimte voor muziekonderwijs en andere creatieve vakken. Ik heb daar altijd veel aandacht aan besteed. Dat is ook de reden dat ik van 1986 tot 2002 met veel plezier voor de klas heb gestaan.

In Beuningen zijn sinds de jaren 70 al SP’ers actief in de verschillende dorpen die onder de gemeente vallen. Een enthousiaste groep SP’ers werkt er dag in dag uit aan om Beuningen een nog mooiere plaats te maken. Voor de SP is dit activisme van groot belang. Door met mensen in gesprek te gaan, horen we wat er speelt en hoe we de gemeente nog socialer kunnen maken. Denk aan de thuiszorg, dagbesteding en de sociale werkplaatsen. Het staat allemaal onder druk. 

 

Emile Roemer

Reactie toevoegen

U bent hier