h

Vertrek wethouder

7 juli 2016

Vertrek wethouder

Foto: Stephan Buiter

Net zoals je een zieke moeder niet in de steek laat, moet je ook een zieke maatschappij niet in de steek laten (Jevgeni Jevtoesjenko)

 

Wisseling van de wacht zou een positieve zaak kunnen zijn, ware het niet dat een afscheid van een wethouder midden in de belangrijkste hervormingen der Nederlandse geschiedenis ook de positief ingestelde mensen bevreemdt.

Wethouder Geert Hendriks deelde volslagen onverwacht mee dat hij besloten had om op te stappen. Zijn stap was zo radicaal dat zelfs zijn politieke vrienden ervan schrokken. De werkelijke redenen van zijn vertrek zijn nog steeds niet boven tafel; hij zwijgt daarover tegenover de media en zelfs voor de gemeenteraad. Wel blijkt hij bij het aannemen van het wethouderschap gezegd te hebben dat hij van plan was halverwege de rit zijn positie nog eens te overdenken.

Dat laatste bevreemdt me. Op het moment van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was al bekend dat 'Den Haag' de verantwoordelijkheid voor WMO en jeugdzorg over zou gaan hevelen naar de gemeenten. En dat die overheveling uitgevoerd zou worden met gigantische bezuinigingen door de regering. Kortom: het was duidelijk dat er monster-klussen aan zaten te komen voor de gemeenten. En om met die kennis een taak op je te nemen waarvan je denkt dat je er misschien halvewege mee gaat ophouden ..... Is dat netjes in de richting van de inwoners van Beuningen die met die bezuinigingen te maken hebben ? Is dat netjes in de richting van partijgenoten in de gemeenteraad ? Is dat netjes in de richting van andere betrokkenen ?

Dan mag je als wethouder wel zeggen dat alles op dit moment prima verloopt, maar daar denken de mensen die de dupe zijn van de bezuinigingen toch echt anders over. En je ontloopt daarmee de kans voor de oppositie om verantwoording te vragen over je taken. Ik begrijp trouwens de reacties van de gemeenteraadsfracties hierin niet: wel heel veel verbazing, maar weinig zichtbare verontwaardiging.

Dan de inhoudelijke kant van de taken van de wethouder. Hij nam ontslag exact een week nadat de Centrale Raad van Beroep het vonnis had uitgesproken dat bij hulp aan huis "schoon en leefbaar" geen indicatie eis mag zijn vanwege subjectiviteit. En juist deze indicatiestelling had de Gemeente Beuningen. Het is nog erger wat betreft Huishoudelijke Hulp 1 (HH1). De Wethouder had de “schoonmaak” uit de WMO overgeheveld naar "algemene voorzieningen" wat voor veel cliënten inhoudt dat de eigen kosten per twee uur in de week oplopen tot € 1.352 op jaarbasis.( ik heb schoonmaak tussen aanhalingstekens gezet omdat HH1 veel meer behelst dan alleen schoonmaak, bijv. signalering)

De SP heeft nogal wat mensen geholpen om hierover bezwaarschriften richting Gemeente te sturen.

De Jeugdzorg, ook zo’n punt waar deze wethouder verantwoordelijk voor was. Ik schuif de problematiek hierover niet in zijn schoenen want dit is een verschrikkelijk uit de hand gelopen probleem vanwege de ondeskundigheid inzake jeugdzorg van veel ambtenaren en vanwege het stopzetten van jeugdinstellingen door de in 'Den Haag' bedachte hervormingen. De kranten zeggen iedere dag voldoende. Maar het is wel een punt dat in Beuningen onder de verantwoordelijkheid van deze wethouder viel.

De vorige keer schreef ik in het inlegvel in de Tribune over werkverdringing en dwangarbeid via het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Ook dat behoorde tot de portefeuille van deze wethouder. Ook deze “hervorming” stond in 2014 al in de steigers bij zijn installatie als wethouder.

Kortom het getuigt niet van politiek gevoel voor de bevolking, maar meer van pluche (status) om van te voren al te overwegen: halverwege stop ik misschien, wat voor problemen ik ook achterlaat.

De wethouder kan nu gaan genieten van een vijfjarige wachtgeldregeling en de nieuwe wethouder, Jan Kersten, moet zo gauw mogelijk ingelezen zijn om de wijzigingen die de Raad van Beroep ingesteld heeft uit te voeren!

 

Jos Swartjes

Reactie toevoegen

U bent hier