h

Alles over de schutting

12 januari 2017

Alles over de schutting

Foto: SP

Ten eerst wil ik namens het bestuur van SP Beuningen een ieder een strijdbaar en gezond 2017 toewensen. We zullen het nodig hebben dit jaar en wel op beide vlakken. Ten eerste de verkiezingen, misschien wel de belangrijkste van de laatste decennia.

Wat brengt 15 maart, een rechtse wind met veel haat, angst en zondebokken ? Of een wending naar links vol menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit ? Wat me meteen brengt naar een gezond 2017; een wending van marktwerking in de gezondheidszorg naar een sociaal stelsel zonder zorgverzekeraars en hoge inkomens. Dus het Nationaal ZorgFonds, dat de steun krijgt van enkele politieke partijen naast uiteraard de SP. Helaas zitten onder deze partijen niet de andere zich links vindende partijen zoals Groen Links en de PvdA.

 Voor Beuningen betekent 2017 ook een verandering; de SP vindt het volgende een afkalving van onze democratie. Tijdens de jaarwisseling, precies om 0:00 uur, is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) gestart. Dit houdt in dat u zich niet meer moet melden voor een vergunning m.b.t. een dakkapel, boom weghalen, schuurtje, enz bij de gemeente Beuningen, maar bij die ODRN. Een club benoemde mensen die voortaan de zeggenschap hebben over de aanvraag van dit soort vergunningen. Met andere woorden, de ongekozen burgemeester Carol van Eert krijgt het mandaat om te beslissen. Dit gaat ook een moeilijkheid opleveren bij bezwaar aantekenen mocht u als burger het niet eens zijn met het besluit.

Dit ondemocratisch orgaan is te vergelijken met hoe de “gemeentelijke belastingen” nu via Munitax gaan. Ook zo’n regionaal orgaan waar meerdere gemeenten mee gemoeid zijn en waar ook een afgevaardigde wethouder of burgemeester het voor het zeggen heeft.

En dan de dingen die door het kabinet over de schutting richting gemeente zijn gegooid zoals de transitie WMO (huishoudelijke hulp en zo), Jeugdzorg en GGZ. Veel van deze punten zijn ook weer overgeheveld naar regionale bureautjes en functioneren van geen kanten. De WMO bijvoorbeeld hier heb ik u al meerdere malen over bericht, maar hierover heb ik nieuws: we stappen samen met Kevin Wevers (autoriteit op dit gebied) naar de rechter. Maar de jeugdzorg en GGZ werken van geen kanten via zo’n regionaal bureau.

Wat te denken van het werkbedrijf Regio Nijmegen, ook zo’n bureautje waar werk naar uitbesteed is door de gemeente. Met als gevolg dat mensen in de bijstand dwangarbeid moeten verrichten of zoals men het in de ambtelijke taal noemt: werken met behoud van bijstandsuitkering! En zo komt er voor ieder geval een ondemocratisch bureautje.

Kortom deze uitbestedingen, of plat gezegd, over de schutting gooien, doet de burger geen goed. Niet de raadsleden beslissen maar personen met een groot mandaat.

Bezwaren maken wordt ook moeilijker, gewoon omdat besluiten samen met andere gemeenten gemaakt worden. De gemeenteraad heeft formeel nog wel de controlefunctie, maar het is allemaal wel erg ingewikkeld omdat andere gemeenteraden die controle ook hebben.

Mensen dit moet een halt worden toegeroepen.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier