h

Verkiezingen 2018 en het H woord in Beuningen

2 maart 2017

Verkiezingen 2018 en het H woord in Beuningen

Foto: SP

Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil. (Wim Kan)

De 15e van deze maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We zijn er nu druk mee en hopen uiteraard op uw stem! Maar vooral ga stemmen!

De 16e beginnen we met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar. En ja hoor, het H-woord is al gevallen in Beuningen.

H-woord van Herindeling. Het college van B&W heeft een uitvoerig onderzoek laten instellen naar de voor- en nadelen van een fusie van Beuningen met andere gemeenten of andere mogelijkheden zoals samenwerking op verschillende terreinen, zoals ik ook al beschreef in mijn column van twee maanden geleden.

B&W had het onderzoek laten uitvoeren door een hoogleraar Bestuurskunde van de Universiteit Maastricht, Mw. Peters. Kosten onderzoek welke benoemd werden in de gemeenteraadsvergadering bedroegen € 30.000; het rapport besloeg  zo'n 60 bladzijden.

Maar wat werd er gedaan met de adviezen? Nou gewoon niks. Beuningen Nu & Morgen en, tot grote verrassing, Groen Links dropten dit dure onderzoek meteen in de figuurlijke prullenbak en de vier andere partijen in de gemeenteraad bleven ook bij hun standpunten. Die vier andere partijen vroegen verdere uitwerking van wat de hoogleraar had aangekaart, maar ze kregen daar geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Dus dag € 30.000.

Gezien de reacties en standpunten van de vier andere fracties ga ik ervan uit dat dit het hot item van de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt.

Wat vindt SP Beuningen van een fusie of samenwerking? Samenwerking, daar zijn we heel duidelijk over, op gebieden van rampenbestrijding, brandweer en ambulance JA, maar op specifieke gebieden waar officieel de gemeenteraad controle over moet hebben zoals jeugdzorg, WMO, belastingen via Munitax, NEE! De burger moet niet van het kastje naar de muur gestuurd worden bij bezwaar enz.

Fusie, dus herindeling? Daar zeggen we van  JA mits de inwoners daar in toestemmen via een bindend referendum. Waarom zult u zich afvragen.

Nou, normaal hoort iedere persoon ongeacht afkomst, beroep, enz. met Nederlandse staatburgerschap in een gemeenteraad te kunnen funtioneren. En dat wordt nu moeilijk gemaakt door de vele veranderingen in het besturen van een gemeente die vanuit Den Haag worden opgelegd aan de gemeenten.

·         Als u een bedrijfje aan huis wilt beginnen, moet u dan bij de gemeente zijn om een verandering van het bestemmingsplan met betrekking tot uw woning aan te vragen?

·         Als er een band van uw auto wordt lekgestoken, moet u dan aangifte doen op het politiebureau?

·         Als u een winkel hebt en u wilt een nieuw reclamebord op de gevel hangen, moet u dan toestemming hebben van de gemeente?

·         Als u een dakkapel op uw huis wilt zetten moet u dan een vergunning van de gemeente hebben?

·         Als u een grote, oude boom in uw voortuin om wilt hakken, moet u dan een vergunning van de gemeente hebben?

·         Als u een stapel oud hout kwijt wilt kunt u dat hout dan naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg brengen?

En vergis u niet; dit zijn stuk voor stuk strikvragen. Als iemand hier uit het blote hoofd meer dan twee goede antwoorden op geeft is hij/zij al een positieve uitzondering. En dat is dan nog maar gezien door de bril van de gewone burger. Een gemeenteraadslid moet het bestuur controleren en dus overzicht hebben over al die regelingen en B&W onder druk zetten om bij te sturen waar de regels niet goed zijn. Ga er maar aan staan. En de laatste jaren worden dit soort zaken eerder moeilijker dan gemakkelijker.

Ondertussen zijn er vele veranderingen waardoor de overheid steeds verder van de inwoners af komt te staan. Wij willen optimale voor iedereen te begrijpen oplossingen; dus duidelijkheid naar de inwoners en een zo’n kort mogelijke weg door het bos waar de regeltjes bomen zo weinig mogelijk te zien zijn.

Dus wij vinden dat alle inwoners een stem moeten krijgen over hoe verder.

Maar eerst de komende verkiezingen! Stem SP op 15 maart.

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier