h

Blijverslening

4 mei 2017

Blijverslening

Foto: SP Hoorn / informatieavond Hoorn

We krijgen als SP Hulp en Informatiedienst de laatste tijd veel vragen omtrent bijzondere bijstand, WMO, enz. Daar wil ik via deze column op ingaan!

De Gemeente heeft verschillende taken op gebied van armoedebeleid, zorg en welzijn; ook wel bekend als zorgplicht.Er komen vragen over bijzondere bijstand. Je moet voldoen aan de volgende eisen:

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

·         U woont en verblijft in Nederland.

·         U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te           betalen.

·         U bent 18 jaar of ouder.

·         Uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn.

·         U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.

·         De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier.

Wat kun je bijvoorbeeld aanvragen via bijzonder bijstand:

·         Wasmachine

·         Verhuiskosten

·         PC

·         TV

·         Koelkast

·         Schoolkosten

·         Vervoer

De meeste gemeenten houden als inkomsten-grens 120% van het bijstandsniveau aan. Dit kan per gemeente anders zijn!

Daarnaast is er een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De uitvoering daarvan wordt ook via de gemeente geregeld! Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken waarop zij zich moeten richten:

·         Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen. Mantelzorgers en             vrijwilligers ondersteunen.

·         Het bevorderen dat mensen met een beperking of psychisch                       probleem deelnemen aan de samenleving.

·         Maatschappelijke opvang aanbieden.

·         Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen. Informatie,                   advies en cliëntondersteuning geven

·         Verslavingsbeleid bevorderen.

·         Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen.

Hieronder vallen ook een aantal dingen die de Gemeente nu wil laten vallen onder de blijverslening.

·         Traplift

o    Wanneer u een traplift nodig heeft, schrikt u in eerste instantie misschien van de prijzen. De traplift achterwege laten dan maar? Dat is in de meeste gevallen ook geen optie. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt soelaas: deze wet maakt het mogelijk dat mensen met medische klachten een hulpmiddel kunnen aanschaffen met overheidssteun. Wel is de wetgeving hier tegenwoordig stukken strenger in dan vroeger: wie op een andere manier zijn of haar traplift kan bekostigen, wordt geacht de kosten voor de lift zelf te dragen. Dit geldt ook voor mensen die een traplift willen aanschaffen voor hun gemak, dus zonder dringende medische noodzaak.

·         Verhoogde wc

·         Rolstoel

·         Douchestoel

·         Verbreding van deuren

·         Aangepast aanrecht voor gehandicapten, enz.

Dit hoort dus door de gemeente te worden verstrekt onder de noemer WMO, voorheen WVG. Enkele voorzieningen zoals huisaanpassingen zijn naar Wet Langdurige Zorg gegaan waar een indicatie nodig is vanuit CIZ

Deze regelingen gelden ook voor mensen die onder bewindvoering staan of een schuldsanering hebben.

Dus mensen, NEEM GEEN “BLIJVERSLENING” aan, want de gemeente moet dit soort kosten vergoeden onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier