h

Superzaterdag

5 juli 2017

Superzaterdag

Foto: Jos Swartjes

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Stel een daad en toon je moed

Laat je woede hand in hand gaan

Met het goede dat je doet (Karel Glastra van Loon, een mens is meer).

Foto: Jos Swartjes
 

Superzaterdag, wat is dat nu weer zult u zich afvragen. Wij van SP Beuningen hebben ons aangesloten bij een landelijk, groot plan van de SP om samen één miljoen gesprekken te gaan voeren met de inwoners van Nederland.

We zijn zaterdag 1 juli 2017 met zeven mensen Winssen ingegaan en hebben deur aan deur de mensen bezocht met vragen. We wilden van de mensen horen wat er zoal leeft in Winssen en of ze misschien ideeën hebben voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Want als we meedoen, willen we ons verkiezingsprogramma niet achter een bureau schrijven, maar opstellen in overleg met bewoners van de gemeente.

Wij als Socialistische Partij willen de raad in om van onderaf, dus via u, de raad te betreden en wij zullen ook altijd meenemen dat we er voor u zitten.

Terug naar Superzaterdag. We hebben plannen om geheel Beuningen te bezoeken dus ook de kernen welke het College van B&W in de vergeethoek heeft geplaatst zoals Winssen (onze eerste Superzaterdag) maar ook Weurt. Natuurlijk bezoeken we ook de mensen in de kernen Beuningen en Ewijk en streven er naar vanuit deze bezoeken een verkiezingsprogramma te maken waarin alle kernen van de gemeente evenredig aan bod komen.

Het viel ons op tijdens het deur aan deur gaan in Winssen dat wethouder Piet de Klein daar Persona Non Grata is. Zoals we nu hoorden heeft deze wethouder afgedaan vanwege de nieuwe "Woonvisie Beuningen" waarin de woningbouw in Winssen er wel erg karig vanaf komt. En dat is niet goed voor kinderen van inwoners van Winssen of oude Winssenaren die kleiner willen wonen maar wel in Winssen willen blijven.

Ook spelen er problemen met bijv. de basisschool die vanwege de krimp steeds minder leerlingen krijgt met misschien vervelende gevolgen. Er zijn zelfs Winssenaren die bang zijn dat de school op termijn moet sluiten. Ook het verenigingsleven loopt tegen problemen aan. We zijn zeker niet de eersten die dit ontdekten, want een ding moet ik de bewoners van Winssen meegeven, ze hebben een zeer sterke en goed georganiseerde actiegroep onder de naam “Krachtig Winssen” waar we ons graag bij aansluiten.

Superzaterdag was dus super. Veel positieve respons, geen kwaad woord naar ons (en ook veel mensen die zeiden op ons te gaan stemmen).

We hopen uiteraard in andere kernen ook het zelfde gevoel te krijgen als we daar deur aan deur zijn geweest. En ook daar willen we goede ideeën opdoen. En, waar nodig, willen we er aan bijdragen om krachten te bundelen. Ik denk aan bijv. een wijk waar veel mensen last hebben van schimmel in huis. De SP is ooit opgericht om mensen te helpen zich te organiseren en samen resultaten te bereiken. En dat willen we en doen we nog steeds. En zullen we blijven doen.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reactie toevoegen

U bent hier