h

Actie>Fractie

6 oktober 2017

Actie>Fractie

Foto: SP

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Stel een daad en toon je moed

Laat je woede hand in hand gaan

Met het goede dat je doet

 

De laatste weken melden de kranten weer veel over de SP, vaak zeer aanvallend richting SP. Ik ga het niet hebben over boeken die over de SP gaan. En ook niet over de regeling dat SP-bestuurders hun bestuurders-salaris afgeven aan de partij en daar een modaal inkomen voor terugkrijgen. Maar ik ga het hebben over een zeer belangrijke poot van het socialisme, de actie. Wat wordt er bedoeld met deze actie en waarom is deze zo belangrijk?

SP Beuningen doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze bewijzen dat de SP bestaat uit een groep activisten. Men zal ons vaak in het centrum van Beuningen aantreffen of bij u aan de deur. Ons doel hierbij is veelzijdig; we willen contact blijven houden met de bewoners en als er iets gaande is, dit samen met deze bewoners aan de orde stellen daar waar het hoort, gemeente of instantie.

Naast dat contact vinden wij de bewoners ook ons belangrijkste toetsingsmiddel. Wie een rapport leest ziet meestal de mening van één persoon. Wie een boek leest ziet ook meestal de mening van één persoon. Wij zien liever de verschillenden visies van bewoners bij elkaar, waardoor we een objectiever beeld kunnen vormen over wat er leeft onder de bevolking. En dat willen we dan verwoorden in de gemeenteraad of ergens anders.

 

Zo hebben we als afdeling zonder gemeenteraadszetel verschillende acties gehad met een overwinning, uiteraard samen met de bewoners! Te denken valt aan de herstructurering van de Olde Tempel waar we via een goede analyse verbeterpunten hebben kunnen aanreiken aan betreffende wethouder die deze ook heeft aangebracht: speeltuintje, enz.

 

 Ook zijn we samen met de Ewijkse bevolking in de bres gesprongen tegen het verdwijnen van  voorzieningen zoals, bankafhandelingen, OV-laadpaal, pin-automaat, postloket en zelfs fietspad en ook hier konden we samen met bewoners op alle punten succesvol zijn.

 

Ook de laatste twee weken hebben we weer actie gevoerd. Het begon toen ik op social media las dat buslijn 5 vanaf 21:00 uur niet meer zou rijden naar en van Beuningen. Dus heb ik meteen contact opgenomen met de SP-fractie in de Provinciale Staten, daar waar dit besproken moet worden. Flyers ontworpen en gedrukt en tweemaal in Nijmegen rond 21:00 uur die flyers uitgedeeld bij bus-stations. Op die flyers werd gevraagd om de actie te steunen door een petitie te ondertekenen. Ook hebben we daarvoor eenmaal in het centrum van Beuningen gestaan. En weer met groot succes: de bus blijft gewoon rijden.

 

De werkwijze zoals ik die hier beschrijf is die van politiek van onderaf! En dat is precies de belangrijkste taak van de SP.

 

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier