h

Spreektekst SP coalitieakkoord

15 mei 2018

Spreektekst SP coalitieakkoord

Foto: Peter de Vos

 

Energiek door samendoen, mevrouw de voorzitter, zo heet het coalitieakkoord. We hebben het doorgenomen, maar zien geen energiek en samendoen terug in dit akkoord; we zien zelfs geen inhoudelijke punten terug. Dus ik begrijp de woorden van de formateur niet die hij bij de presentatie van dit akkoord zei dat, na toch pittige discussie, men tot een afronding was gekomen. De discussie moet over punten, komma’s en vraagteken zijn gegaan; een uitroepteken zal wel teveel zijn geweest. Ik begrijp dat het akkoord over de hoofdlijnen zou moeten gaan, dus ga ik daarvan uit en vraag, mevrouw de voorzitter, is dat samendoen een kwestie van op hoofdzaken samenwerken binnen een rechts politiek kader ?

Omdat ik geen inhoudelijke punten kon vinden ben ik maar woorden gaan tellen. Ik heb in het akkoord 13 maal het begrip onderzoek/onderzocht gevonden. Dat zegt veel over dit akkoord. Ik ben 8 maal het begrip sociaal tegengekomen, maar dan niet in de betekenis van iets voor elkaar doen.  Nee, onder de vlag “Sociaal team” zie ik  een sturend team dat er is om voorzieningen zo weinig mogelijk toe te kennen.

Het woord armoede komt 2 maal voor in het akkoord, terwijl armoede , helaas, toch ook voorkomt in Beuningen. En dan zal ik maar meteen verder gaan met het begrip solidariteit, mevrouw de voorzitter, helaas nul maal genoemd in dit akkoord.

En dan het woord toegankelijkheid. We zijn nu twee jaar na de ratificering door de Nederlandse regering van het VN verdrag voor mensen met een beperking, maar het woord toegankelijkheid  wordt in het coalitieakkoord niet genoemd, en dat terwijl onder genoemd VN verdrag ook zaken vallen als inkomen, woningaanpassingen, vervoer voor mensen in een rolstoel, enz

Twee voor mij zeer belangrijke kernwaarden, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid kan ik ook niet vinden in dit kille stuk.

Kortom, mevrouw de voorzitter, ik vind dit een compleet nietszeggend stuk waar wel een kil rechts beleid in te voelen is.

Belangrijke verkiezings-items van de coalitiepartijen worden onder de noemer onderzoek geschoven.  Zoals de grootste angst van onze inwoners, een claim van Boskalis, en de verwachtingen van de bewoners rond de de Beuningse Plas worden afgedaan in letterlijk twee regels. Over windmolens in Nijmegen staat helemaal niks in het akkoord.

En ook, mevrouw de voorzitter, de financiën. Terwijl de gemeente sinds drie dagen na de verkiezingsuitslag 80,7 miljoen schuld blijkt te hebben wordt onder het kopje Gemeentelijke heffingen gezegd:

            Het gaat beter met de financiële positie van de gemeente Beuningen. Wij willen dat    inwoners, ondernemers en verenigingen van de gemeente dit ook merken. Wij onderzoeken        wat het effect is, als de structurele OZB-verhoging vanaf de begroting voor 2019 van 3 %       wordt verlaagd naar 1,5 % tot 0 %.

 

Tot slot wil ik nog een stemverklaring geven! De SP zal tegenstemmen bij het voorstel om wethouder De Klein opnieuw tot wethouder te benoemen. Ons vertrouwen in deze wethouder is er niet, zeker sinds deze wethouder tot aan de verkiezingen de inwoners voorhield dat er vanuit Nijmegen en het Provinciehuis 2,7 miljoen euro zou komen voor ondersteuning bij het project Beuningse Plas en dan drie dagen na de verkiezingen een persconferentie bij elkaar roept om dat luchtkasteel van 2,7 miljoen euro door te prikken.

Reactie toevoegen

U bent hier