h

Motie SP Beuningen retourbetaling teveel geïnde eigen bijdrage

8 juli 2018

Motie SP Beuningen retourbetaling teveel geïnde eigen bijdrage

Foto: Beuningen.nl

 

MOTIE

 

 

Keuze: - Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr.: 6  Onderwerp: Opinienota Raad. Toekomst hulp bij het huishouden (2018 e.v.)

 

De Raad van de gemeente Beuningen in vergadering bijeen d.d. 3 juli 2018;

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat de rechter op 23 november 2017 heeft besloten dat de Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) van algemene voorziening omgezet moet worden naar maatwerkvoorziening, waarbij het eigen risico van de cliënten per maand omgezet wordt naar een CAK eigen risico met een  inkomensafhankelijk maximum i.p.v. een gemeentelijk eigen risico naast het CAK eenmalig eigen risico voor alle voorzieningen, is de SP Beuningen van oordeel dat de winstkosten over de periode 2017 van € 230.000-  (zie pagina 6 van programmarekening 2017) terug moeten worden betaald aan de cliënten die een te hoge eigen bijdrage hebben moeten betalen. 

 

Dringt er bij het College op aan de hier genoemde actie spoedig uit te voeren door bij het opstellen van de programmabegroting 2019 een bedrag van € 230.000- te bestemmen voor cliënten die een te hoge eigen bijdrage hebben moeten betalen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Beuningen, 16-06-2018……………

Ondertekening en naam:

SP                                                                                               PvdA

Emine Toebes Asik                                                                      Sijmen Versluijs

https://gemeentebestuur.beuningen.nl/v1/embed/Gemeenteraad - 03 July 2018 - Raadzaal - Archief/start/6883/stop/7449/beuningen_1/2018-07-03-19-08-33-Gemeenteraad_1.mp4

Reactie toevoegen

U bent hier