h

AVAN versus Buurtmobiel

29 augustus 2018

AVAN versus Buurtmobiel

Foto: Stephan

 

Eerst een persoonlijke noot: laatst vroeg iemand mij, je hebt toch gewerkt bij Perspectief Beuningen? Mijn antwoord was: ik heb inderdaad 16 jaar met veel plezier daar gewerkt vooral toen het nog de Stichting Welzijn Ouderen Beuningen was, maar daarna heb ik ook veelal met plezier bij Perspectief gewerkt.

Waarom deze noot? Ik ga het namelijk weer hebben over een project van Perspectief waarbij de SP vraagtekens zet, namelijk Buurtmobiel Beuningen.

We hebben er eerder al op gewezen dat we vraagtekens zetten bij vervoer van kwetsbaren waarbij geen rolstoel-mogelijkheden aangeboden worden. Maar nu ga ik in op het aspect werkverdringing.

Wat is namelijk het geval. AVAN (Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen) is wat het zegt, het vervoert mensen naar de dagbesteding en zorgt voor WMO-vervoer. AVAN rijdt met busjes via gespecialiseerde taxibedrijven met beroepschauffeurs.

Buurtmobiel Beuningen is een vrijwilligersproject. Vrijwilligers rijden gratis en, minstens zo belangrijk: vrijwilligers hebben niet de opleiding die de beroepschauffeurs van AVAN wel hebben. En ik weet dat de opleiding voor dit specialisme kostbaar is.

De Gemeente Wijchen heeft aan iedere inwoner die via de WMO vervoer krijgt laten weten dat te moeten gaan doen via ¨Opstap¨. “Opstap” is een project dat veel lijkt op Buurtmobiel Beuningen, ook gereden door vrijwilligers dus. De bedoeling van de gemeente Wijchen hierbij is dat de gemeente voortaan veel minder WMO kosten hoeft te steken in het vervoer als nu met de beroepschauffeurs. Toenmalig wethouder Kersten van de Gemeente Beuningen heeft tijdens de commissievergadering Samenleving letterlijk gezegd m.b.t. vervoer via AVAN dat hij blij is met een buurtmobiel project zodat men kan bezuinigen op vervoer via AVAN.

SP Beuningen vindt het project een mooi project, maar de vraagtekens blijven bestaan. N.l. vanwege het volgende. De gemeente heeft naast de taak om zo goedkoop mogelijk MWO-projecten uit te laten voeren ook de plicht om mensen aan het werk te houden en dan bedoel ik mensen die volgens een cao fatsoenlijk loon krijgen. Het wordt langzamerhand de mode bij gemeentes dat alles liever gratis moet zijn. Met de gevolgen voor de werkende klasse. Wat wordt het volgende krankzinnig idee? Gratis thuiszorg, gratis dagbesteding zonder beroepskrachten maar met vrijwilligers? Welzijnswerk door vrijwilligers? Moet ik nog verder doorgaan? Het is gewoon schandalig dat men werkverdringing als normaal ziet en dat men de oude beroepsvervoerders later via de bijstand van inkomen moet voorzien.

Jos Swartjes

Voorzitter SP-Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier