h

GEMEENTELIJKE KREDIETBANK schriftelijke vragen aan wethouder

8 augustus 2018

GEMEENTELIJKE KREDIETBANK schriftelijke vragen aan wethouder

Foto: Beuningen.nl

 

Een paar vragen aan de wethouder.

 

Inleiding.

Er kunnen heel veel redenen zijn om een persoonlijke lening te willen. Voor mensen die nog relatief jong zijn, die een baan met een vaste aanstelling hebben, die in een koopwoning wonen en die geen BKR-registratie hebben zijn er talloze commerciële aanbieders. Met aanbiedingen VANAF ongeveer 6% rente.

Maar een groot deel van de Nederlanders voldoet niet aan het net genoemde ideaal-plaatje van kredietverstrekkers. Daarom is de SP blij dat er overal in Nederland “Sociale Banken” zijn die zich richten op de overige Nederlanders. Soms gaat het om gemeentelijke kredietbanken, soms om regionale of provinciale instellingen en er bestaat zelfs een “Kredietbank Nederland” waar veel gemeentes mee samenwerken. Doordat de commerciële aanbieders “de krenten uit de pap vissen” is er op dit gebied een vrij scherpe scheiding tussen commerciële bedrijven en sociale instellingen. Kort door de bocht geformuleerd kunnen we zeggen dat er bij “Sociale Banken” een ophoping van mensen met problemen is.

 

Zoals bekend werkt de gemeente Beuningen samen met een regionale “Sociale Bank”

in Nijmegen. En omdat het iemand opgevallen was dat die “Sociale Bank” verschillende rentetarieven rekent voor mensen uit verschillende gemeenten (zie bijlage) staat nu ineens die “Sociale Bank” in de schijnwerpers. Het basisrentetarief bij die bank is 10%. Als er door critici gezegd wordt dat dat anno 2018 een hoog percentage is is het verweer: maar wij hebben best veel klanten die niet terug (kunnen) betalen en dus moeten we relatief hoog gaan zitten om uit de kosten te komen.

 

De SP heeft over deze zaak een aantal vragen aan de wethouder.

* Is de wethouder het met de SP eens dat op het vlak van leningen voor minima, schuldhulpsanering, etc., de gemeente Beuningen ALTIJD individueel maatwerk moet leveren?

* Is de wethouder het met de SP eens dat het inschakelen van de Gemeentelijke Krediet Bank in Nijmegen altijd bij moet dragen aan het VERKLEINEN van de problematiek die aan de orde is?

* Is de wethouder het met de SP eens dat je bij een rentepercentage van 10% het risico loopt dat de problemen GROTER worden (minder kans dat er terugbetaald kan worden)?

* Is de wethouder het met de SP eens dat de prioriteit bij genoemde bank moet zijn: bijdragen aan oplossingen en dat tegen zo laag mogelijk kosten; en niet: eerst maar eens zorgen dat we de financiën sluitend krijgen en dan eens kijken of we sociaal iets bijgedragen hebben?

* Is de wethouder het met de SP eens dat dus het genoemde rentepercentage verlaagd moet worden?

* Als er geen verlaging van het rentepercentage mogelijk is, is de wethouder dan bereid te (laten) bekijken of er realistische alternatieven zijn voor de relatie tussen de gemeente Beuningen en de Gemeentelijke Krediet Bank in Nijmegen?

 

 

 

 

SP Beuningen

Jos Swartjes fractie voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier