h

SP Beuningen dient 9 oktober 2018 deze motie kinderpardon in

24 augustus 2018

SP Beuningen dient 9 oktober 2018 deze motie kinderpardon in

Foto: Beuningen.nl

Helaas werd er een andere en onduidelijke motie ingediend, omdat veel partijen een absolute meerderheid wilden, waardoor het een rommeltje werd, dus gaat de SP nu uit van zijn eerste motie en hoopt daarmee de meerderheid te halen.

 

Foto: SP

Motie vreemd aan de orde van de dag

“Ze zijn al thuis in Beuningen”

De raad van Beuningen, in vergadering bijeen op dinsdag 9 oktober 2018

 

Constaterende dat

·         Er ook in Beuningen mensen verblijven die mogelijk voor kinderpardon in aanmerking komen;

·         Het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen;

 

Overwegende dat

·         Er brede steun bestaat om in Nederland gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Beuningen hun thuis is geworden;

·         Het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

 

Verzoekt het college

·         Om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Jos Swartjes

SP

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Reactie toevoegen

U bent hier