h

SP HALF JAAR IN DE GEMEENTERAAD

8 november 2018

SP HALF JAAR IN DE GEMEENTERAAD

Foto: Henck Keijser

 

Het is nu een half jaar geleden dat de SP in de gemeenteraad kwam. Tijd om de eerste ervaringen op een rijtje te zetten.

 

SOCIALE HUURWONINGEN

 

Het belangrijkste punt in het verkiezings-programma van SP-Beuningen waren de sociale huurwoningen. We wilden de hoeveelheid huurwoningen vergroten. Maar dat niet alleen; we wilden ook aanpak van de almaar hoger wordende huren en aanpak van achterstallig onderhoud (schimmel e.d.).

 

Hebben wij op dat gebied al iets voor elkaar gekregen ?

 

De start was positief. Na de verkiezingen maakte de provincie bekend dat Beuningen meer woningen mag gaan bouwen. De afgelopen jaren mochten in de gemeente Beuningen ongeveer 80 woningen per jaar gebouwd worden; de komende 5 jaar worden dat er ongeveer 100 per jaar. Dat was (nog) niet aan de SP te danken, maar het was wel een mooie meevaller.

 

Maar ... kort daarna kregen we te horen dat Standvast Wonen bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen een achterstand aan het oplopen was ten opzichte van de afspraken die Standvast Wonen heeft gemaakt met de gemeente. De achterstand was zo groot dat Standvast Wonen op eigen houtje gestopt was met het verkopen van huurwoningen. Doorgaan met verkopen van huurwoningen terwijl er niet bijgebouwd wordt betekent dat het aantal sociale huurwoningen in Beuningen kleiner wordt en dat vonden ze bij Standvast Wonen iets dat ze niet willen.

Maar WAAROM heeft Standvast Wonen bouw-achterstanden ? Bij Standvast Wonen zeggen ze daarover het volgende. Op 1 januari aanstaande begint een nieuw sociaal bouwproject in de kern Beuningen. Dan wordt een pand aan het Kerkplein afgebroken en wordt daar een flat met sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om het blok tussen Kerkplein, de toegang tot Alde Steeg [=Bongerdstraat] en Dorpssingel. De grond van dat blok is al een aantal jaren van Standvast Wonen. Maar .... dat is de laatste bouwgrond van Standvast Wonen in de gemeente Beuningen. En je kunt nu eenmaal geen nieuwbouw voorbereiden als je niets weet over het terrein waarop je kunt gaan bouwen. Klopt het verhaal zoals Standvast Wonen het vertelt ? De SP heeft de indruk dat het op hoofdzaken klopt. Maar we hebben nog geen uitleg van Standvast Wonen gehoord over het feit dat ze de grond aan het Kerkplein al sinds 2013 in handen hebben en ze nu pas de schop in de grond gaan steken; lijkt niet erg doortastend.

 

Is er dan geen bouwgrond in Beuningen ? Raar ! Neem Keizershoeve 2 (projectontwikkelaar KlokBouw uit Nijmegen). Een deel van die wijk is opgeleverd, een deel nog niet. Op het moment dat deze tekst geschreven wordt worden er nog kopers gezocht voor 8 woningen die meer dan een half miljoen euro kosten; nog 4 woningen in de prijsklasse 4 ton tot half miljoen. Dan Keizershoeve 3, de "ecowijk". Het onderzoek om die wijk voor te gaan bereiden is door de gemeente gegund aan Buro Waalbrug. Dat zelfde Buro Waalbrug is bezig met het voorbereiden van een project met "circa 50 duurzame+ kavels" (wat zijn dat ???) op de Hoge Woerd.

 

 

Samenvatting:

* de provincie geeft de gemeente toestemming om meer woningen te laten bouwen

* de woningcorporatie klaagt dat ze geen grond voor sociale woningbouw kan krijgen

* er blijkt wel grond te zijn in een andere prijsklasse

 

Is de SP te achterdochtig of is dit onverhulde klassenmaatschappij ?

                 ------------------

 

EERLIJK OVER SCHULDEN

 

Een punt waar we bij de verkiezingen ook vaak aandacht aan besteed hebben is de eerlijkheid naar de bevolking toe over de financiële positie van de gemeente. Niet voor niets heeft de gemeente Beuningen jarenlang onder verscherpt toezicht van de provincie gestaan. Terwijl de gemeente 3.000 euro schuld per inwoner had bleven er vanuit het gemeentehuis geluiden komen dat het allemaal de goede kant op ging. Af en toe werd er gezegd dat ongeveer in 2022 Beuningen uit de schulden zal zijn. Nu we als SP diep in de cijfertjes duiken om mee te kunnen doen aan de begrotingsbesprekingen zien we dat  we in het verleden nog te optimistisch geweest zijn. Neem dat jaartal 2022 dat net genoemd werd. Beuningen heeft een apart “Grondbedrijf”. En dat Grondbedrijf zal in 2022 hoogst waarschijnlijk uit de schulden zijn. Maar de rest van de gemeente zal dan nog tientallen miljoenen schuld hebben.

 

Nog een anecdote om te laten zien hoe er soms financiële gegevens gepresenteerd worden.

Stel iemand heeft 8.000 euro schulden (huur, ziektekosten, water, NUON) en die persoon zegt: “ik heb 5.000 euro schuld”. Hoezo 5.000 ? 8.000 ! Reactie: nee, want ik ben in gesprek met de ziektekostenverzekeraar over een betalingsregeling, dus dat hoef ik niet mee te tellen. Dat is natuurlijk absurd. Behalve als je verantwoordelijk bent voor de financiële administratie van de gemeente Beuningen. Dan doe je zoiets rustig.

 

Wie nu denkt: dat kan niet, die mensen van de SP overdrijven kan op bladzijde 80 van de Programmabegroting 2019 kijken. Daar staat een begrip “Ratio weerstandsvermogen” [ga ik hier niet uitleggen]. Dat zou volgens de opstellers van de begroting 1,1 zijn [=voldoende], maar in de ‘kleine lettertjes’ wordt toegegeven dat het in werkelijkheid 0,27 is  [= zwaar, zwaar onvoldoende]. Als toelichting wordt er dan bij gezet dat ze van een vorige gemeenteraad toestemming hebben gekregen om niet alles mee te tellen.

              --------------------------

 

Natuurlijk hebben we het afgelopen half jaar in de gemeenteraad veel meer gedaan dan de twee punten die hier besproken zijn. Maar het papier is al bijna vol; dus tijd om te stoppen.

 

Frans Gielen

Voor de SP lid van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad

Reactie toevoegen

U bent hier