h

Spreektekst Algemene beschouwingen SP Beuningen

13 november 2018

Spreektekst Algemene beschouwingen SP Beuningen

Foto: Emine Asik

 

Dank U voorzitter

 

Je moet de overheid nooit op zijn woorden maar alleen op zijn begroting geloven. (Jan de Koning, politicus CDA).

 

Ja en met dit citaat beginnen meteen de vraagtekens welke de SP stelt met deze begroting, na eerst het college de complimenten te hebben gegeven dat ze goed het SP-verkiezingsprogramma hebben gelezen. Geen exorbitante uitgaven!

Als eerst wil ik mijn treurnis uitspreken dat het College als antwoord op een vraag van ons, sociale huurbouw, Het bouwen van sociale huurwoningen geeft een lagere financiële opbrengst dan de bouw van koopwoningen. Voor de SP gaat het om mensen en voor het college gaat het waarschijnlijk om de centen.

Maar nu naar onze werkwijze van hoe bekijken we een begroting, en daarbij meteen het citaat van de Koning in acht nemend.

De SP bekijkt eerst de uitwerking van de begroting en daarna de inhoudelijke vragen. De uitwerking is volgens de SP niet transparant en voldoet geheel niet aan de fatsoensnormen van hoe een begroting eruit moet zien

De SP kan onmogelijk deze begroting gelijk een gatenkaas geloven. Het staat vol Pm posten, anders gezegd donkere gaten zonder cijfers.

De SP vindt een Fred Kaps als goochelaar als het gaat over de weerstandpost, de weerstand berekent zoals het officieel hoort te zijn geeft een cijfer van 0.27 dus zwaar onvoldoende terwijl de ambtenaren een cijfer bij elkaar toveren van 1,1. Sorry maar de SP gaat voor transparantie van de zuivere cijfers i.p.v. gefabriceerde cijfers welke tot nu toe gesteund werden door alle andere partijen.

Maar omdat volgens de normen van de politieke partijen men ook inhoudelijk moet gaan wat betreft de begrotingen heeft de SP een punt, waarom plaatst het college de WMO HH1 over de begrotingen heen terwijl alle tot dusverre hogere beroepszaken wijzen in de richting van de cliënten. Misschien omdat de begroting er nog slechter uit zou zien wat betreft de financiën, de eigen bijdrage voor iedere client wordt namelijk niet meer dan € 17,50 per maand voor alle voorzieningen per client. Plus een andere indicatie en uren als de rechtszaak dat 29 december uitspreekt.

Voorts heeft de SP nog steeds de vraag, waarom een bedrag van € 1700 betreffende het totale renteverschil GKB voor 17 mensen die schulden hebben en een lening bij deze GKB gewoon een rente te laten betalen van bijna 10% ipv de rente van 4,8% die een Nijmegenaar betaald?

 

Dus gezien de sociale agenda van de coalitie laten we de kwalificatie maar op asociaal staan, nu kan de fractievoorzitter via de voorzitter wel om excuus vragen maar nee daar is ons antwoord gewoon asociaal.

 

Ook het hoofdstuk mb.t. jeugdbeleid heeft de SP dringende vragen, hoe kunnen ambtenaren van het sociaal team een zorgtraject enige inzicht te hebben in wat er allemaal afspeelt in de gesloten inrichtingen. Deze kinderen krijgen aangepast onderwijs en structuur welke thuis in een gezin met meerder kinderen moeilijk te verwezenlijken is kinderen thuis worden vaak vanwege hun rugzak geweigerd op scholen en moet het thuis maar zien op te lossen.

 

Dus hard gezegd de SP kan de begroting zoals hij er nu uit ziet niet steunen!

 

 

 

 

Reacties

Deze beschouwingen zijn ook niet te sturen.

Reactie toevoegen

U bent hier