h

Terugblik

14 januari 2019

Terugblik

Foto: Jos Swartjes

Het verleden is het deeg dat gekneed wordt voor het brood dat vandaag op tafel komt. (Lenin)

 

Ten eerste wil ik u allen een strijdbaar en gezond 2019 toewensen. Ik zit me af te vragen wat ik ditmaal zal schrijven voor dit inlegvel. Iets over klimaat, woningbouw in Beuningen, de zandafgraving of windmolens? Allemaal punten die nu spelen, maar ook gespeeld hebben.

Nee ik ga schrijven over het afgelopen jaar en dat doe ik op de dag dat precies een jaar geleden ons verkiezingsprogramma uitkwam. Ook de andere politieke partijen kwamen rond die tijd met hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen; allemaal boekwerken vol beloftes en goede bedoelingen.

Dat wat de SP in haar programma heeft staan is voor een groot deel ook zo ingebracht in de gemeenteraad: ons speerpunt sociale woningbouw; er komen woningen in de sociale sector, maar wij vinden dat nog te weinig en hier is de woningstichting ook debet aan.

Zorg, zeker een belangrijk punt; ook daar heeft de SP het afgelopen jaar veel over gezegd in de gemeenteraad. Zowel over langdurige zorg, als over WMO en Jeugdzorg. SP Beuningen heeft ook meerdere malen inbreng gehad in debatten rond de armoede, schulden en uitkeringen, het sociaal domein dus.

Tot zover de SP, die zich dus heeft gehouden aan dat wat ze schreven in het verkiezingsprogramma. Nu naar hetgeen dat bijvoorbeeld het CDA beloofd had: geen vrachtwagens of een transportband van de Beuningse Plas naar de loswal aan het kanaal. Nee “buizen” werd er geroepen, in debat maar ook op papier. En wat gebeurde er daarna ?Het CDA volgt gedwee BN&M: zandtransport met vrachtwagens en, och ja, vier miljoen euro duurder. Maar het CDA heeft wel één punt bereikt, namelijk een overgenomen initiatiefvoorstel waarvoor de inspiratie uit Oss komt. Sinds 2007 worden daar “kinderlintjes” uitgereikt aan kinderen die bijvoorbeeld geld hebben ingezameld voor een goed doel. Indertijd was dat een initiatief van Lilian Marijnissen, waar CDA Oss niet aan mee wilde werken. Wij als SP Beuningen zijn dan ook blij met deze enige overwinning van het CDA Beuningen als het gaat over het coalitieakkoord.

De andere coalitiepartij (VVD) heeft vóór de gemeenteraadsverkiezingen ook veel beloofd. Zoals OZB  0% verhoging; iets waar de SP tijdens de verkiezingstijd van zei: waar moet dit van betaald worden met 88 miljoen schuld op de plank, € 3000 per inwoner. Daar is wethouder Plaizier nu ook achter; dus een OZB verhoging van 1,5%.

Ja en dan BN&M, de partij die in Beuningen nog steeds de grootste is en denkt te kunnen doen wat ze al jaren doen, de dienst uitmaken. En dat is niet zo moeilijk met bovengenoemde coalitiepartners.

De SP belooft u kritisch te blijven kijken naar waar de coalitie naar toe wil. Het liefst zo transparant mogelijk, wat ook helaas niet altijd het geval is. En we zullen de inwoners blijven bezoeken als het over raadsstandpunten gaat zoals bijvoorbeeld de toekomst van het De Ruyterpark in Weurt (waar we deze week langs gaan).

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reactie toevoegen

U bent hier