h

Windmolens in Ewijk ?

6 februari 2019

Windmolens in Ewijk ?

Foto: SP

 

Het gemeentebestuur van Beuningen is al ruim twee jaar bezig om de bouw van een aantal hele grote windmolens voor te bereiden. Er zijn al een hele serie informatieavonden gehouden; er is een coöperatie opgericht die in de toekomst die windmolens moet laten bouwen; er is een groep vrijwilligers bij elkaar gehaald die o.a. informatie bijeengebracht heeft over de voor- en nadelen van windmolens en zonnepanelen; die groep vrijwilligers heeft de naam GEBIEDSRAAD gekregen.

Die gebiedsraad heeft in januari een voorstel bekend gemaakt waarin een aantal keuzes aan de orde worden gesteld. Ze willen o.a. dat er in de gemeente Beuningen 4 of 5 gigantische windmolens komen. En ze geven ook meteen aan in welk gebied die moeten komen (aan de zuidkant van de A73 en de Maas en Waalweg).

Het gemeentebestuur vindt het een goed plan en wil het binnenkort voor gaan leggen aan de gemeenteraad. En dus zal ook SP-Beuningen een standpunt in moeten gaan nemen.

Het landelijk beleid van de SP is dat windmolens een goede zaak zijn, maar niet in druk-bevolkte gebieden. Elke SP-afdeling mag zelf kiezen of er in de eigen gemeente geschikte plaatsen zijn om windmolens neer te zetten. Dus wordt van de SP-afdeling Beuningen verwacht dat ze ook nadenken over geschikte plaatsen en om daarover te gaan praten met de mensen die daar wonen. Tot zover een helder verhaal. Maar …. er is iets aan de hand. Om daarover zo eerlijk mogelijk te berichten nu eerst een letterlijk citaat uit het voorstel van de Gebiedsraad.

De belangrijkste aanbevelingen van de Gebiedsraad zijn:

    Goede verdeling van de lusten en de lasten voor de omwonenden;

    Beperken hinder door geluid van windmolens en geen slagschaduw op burgerwoningen;

Dat klinkt heel mooi. Wie kan er bezwaar hebben tegen een goede verdeling van lusten en lasten ??? Maar zolang niet ingevuld wordt wat dat inhoudt is er een dik probleem. In feite krijgen alle leden van de gemeenteraad een blanco papier voorgelegd met het verzoek om onderaan een handtekening te zetten; dan zal het gemeentebestuur er later wel boven schrijven waar je voor getekend hebt.

We zijn nog in gesprek met mensen die wonen in het gebied waar de windmolens moeten komen. Maar het zou me zéééér verbazen als die zeggen: teken maar, dan zien we wel wat er over ons heen komt.

Dus als u binnenkort in de pers ziet staan dat de SP in de gemeenteraad tegen het voorstel van de gebiedsraad heeft gestemd, dan weet u bij deze dat we niet tegen windmolens hebben gestemd, maar tegen een verzoek om een blanco cheque te tekenen.

Frans Gielen

(voor de SP lid van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad)

Reactie toevoegen

U bent hier