h

Culturele tegenstelling

30 april 2019

Culturele tegenstelling

Foto: Jos Swartjes

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid. (Aristoteles)

 

Ik werd laatst benaderd door de actiegroep Krachtig Winssen met de vraag of ik bij ze langs wilde komen. Uiteraard ben ik langs gegaan. Hun vraag was of ik wilde aanhoren hoe zij tegenover de plannen van het kunstenaarsechtpaar Kortekaas staan. Ik heb daar hun ongenoegen aangehoord en ze hadden inderdaad punten die in onze meningsvorming meegenomen moeten worden. De plannen van het kunstenaarsechtpaar zijn niet iets waar je zomaar langsloopt. Nee, het moet een kunstwerk worden van 130 meter lang en zeven meter boven de dijk uitsteken. Huub Kortekaas noemde het zijn levenswerk. Het actiecomité noemde het ook landschapsvervuiling; ja zo zou je het inderdaad kunnen noemen ware het niet dat recht ertegenover aan de andere kant van de Waal nog resten van de vroegere kerncentrale Dodewaard zichtbaar zijn of waar zo’n 6 kilometer oostwaarts nu nog de Electrabel Centrale staat, ook wel het uitzichtpunt op Nijmegen, die binnenkort vervangen wordt door twee XXL-windmolens.

Ook kan ik begrijpen dat het actiecomité problemen ziet in de toename van het aantal toeristen, zeker als de onderbouw van het kunstwerk gebruikt zou gaan worden voor evenementen. Maar moet het pittoreske Winssen wegkrimpen vanwege angsten voor toeristen?

Vroeger was er nog toerisme vanwege ‘het boerke van Winssen’, mensen die vanuit heel Nederland naar Winssen togen om genezen te worden via het bidden door dat boerke.

Ook heb ik uiteraard gesproken met het kunstenaarsechtpaar. Het was een zeer open en eerlijk gesprek. Ze begrepen de punten van het actiecomité en hadden er ook respect voor, maar zoals het kunstenaars betaamd hadden ze ook een visie op hun kunstwerk Anima Mundi, net als op al hun kunstwerken die in hun beeldentuin Tempelhof staan (dat zijn veel duplica´s van hun kunstwerken die door heel Nederland staan).

 

CITAAT VAN EEN TEKST VAN HET KUNSTENAARSECHTPAAR:

Anima Mundi, de Quantum-sprong

Anima Mundi geeft, als eigentijdse Agora, de gelegenheid aan mensen om zich tijdelijk te onttrekken aan de wereld om hen heen. Door de geschiedenis heen zijn er altijd bijzondere en betekenisvolle stilte-plekken ontstaan, waar mensen de rust in de prachtige natuur vinden om zich te bezinnen. Als je door de open poorten van de Anima Mundi loopt, zie je aan weerszijden 7 monumentale Zetels waarop mensachtige figuren zetelen. Samen vormen ze een soort vergadering van rechters over de geest van de tijd; “hoe nu verder met de wereld en de mensheid”. Een van de figuren buigt het hoofd en vraagt daarmee om antwoorden op de 3 grote levensvragen: Wie ben ik? Wat is de zin van mijn Leven? En hoe geef ik mijn Leven vorm?  Hier ontstaat de bewustwording dat in het wonder van de schepping alles met alles verbonden is. Deze bewustwording noemen wij de Quantum-sprong en is verbeeld in de gebogen knop. Op de rugzijden van de Zetels zullen in de loop der jaren korte uitspraken van hedendaagse filosofen over de veranderingsprocessen in de wereld worden aangebracht en in de vloer liggen de 6 symbolen die verwijzen naar het kunstproject The Spiritual Garden.

EINDE CITAAT

Een mooie visie zeker nu in de tijd van IK waar het weer WIJ moet worden.

Maar zoals ik al in het begin zei, hoe mooi iets kan zijn of wat voor betekenis er achter zit, het moet draagkracht hebben bij omwonenden. Dus ik ben er nog niet uit, maar vind de visie mooi.

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

Reacties

Krachtig winssen ,'de tegenstanders' heeft van zich laten horen. De mensen die voor het plaatsen van het kunstwerk waren die hoor je niet. Zo gaat het meestal, helaas. En nu is het van de baan. Ik zag het als een prachtige aanwinst voor Winssen. Een gemiste kans, het blijft jammer. Mijn reactie heeft daarom geen nut meer, maar ik wilde het toch even kwijt.

Reactie toevoegen

U bent hier