h

Spreektekst SP Beuningen betreffende Zon en Wind

10 april 2019

Spreektekst SP Beuningen betreffende Zon en Wind

Foto: SP

Op 26 maart heeft de SP in de Commissie Ruimte aangekondigd dat de SP tegen de toen voorliggende tekst over wind en zon zou gaan stemmen. En als reden werd daarbij aangegeven dat het de SP niet gaat om een decibel minder geluidshinder of een beetje minder slagschaduw, maar om het fundamentele punt dat een gemeenteraad haar bevoegdheid om beleid te maken niet uit handen mag geven. Vóór het toen voorliggende plan stemmen zou precies dat betekenen: door vóór te stemmen zou de gemeenteraad voor de duur van minstens twee jaar haar bevoegdheid om beleid te bepalen op het gebied van wind en zon uit handen geven.

 

Inmiddels heeft het College van B&W de toen voorliggende tekst van meer dan 100 bladzijden van tafel gehaald als stuk waarover gestemd moet worden. Hangt nu bij de SP de vlag uit? Om die vraag te beantwoorden moeten we nog eens goed kijken waar het, volgens de SP, echt om gaat.

 

Elke gemeente wordt bestuurd door twee soorten mensen. Aan de ene kant zijn er de gekozen volksvertegenwoordigers die zeggen welke kant het op moet met een gemeente. Dat zijn dus de mensen die het beleid bepalen. Aan de andere kant zijn er de mensen die dat beleid uit moeten voeren: het College van B&W en de ambtenaren. Op zich een heldere indeling, maar de werkelijkheid is bijna altijd ingewikkelder dan een simpel schema.

In deze zaal zijn de afgelopen jaren twee zinnen vaak uitgesproken door wethouders als vertegenwoordigers van de uitvoerende macht; in de richting van gekozen raadsleden.

1. "Mijnheer/mevrouw, waar u het nu over hebt is UITVOERING en daar gaat u niet over".

2. "En als u dat anders had willen hebben had u dat VOORAF vast moeten leggen".

En de SP constateert dat daarbij de wethouders bijna altijd gelijk hadden. Als een gemeenteraad slordig beleid maakt en veel belangrijke dingen niet VOORAF HELDER vastlegt, dan vraagt zo'n gemeenteraad erom om aan de kant geschoven te worden.

VOORAF en HELDER zijn de sleutelwoorden voor een gemeenteraad. En laten we dat nu eens toepassen op de tekst waarover vanavond gestemd gaat worden.

Voorbeeld 1. Een van de belangrijkste vragen die bij windmolen-projecten aan de orde komen is het draagvlak onder de bevolking. Sommige mensen doen net of het simpel is: omwonenden zijn tegen en de rest is vóór. De SP is ervan overtuigd dat de werkelijkheid een stuk ingewikkelder is. Een gemeente heeft een heleboel mogelijkheden om het draagvlak te vergroten. Met bijvoorbeeld schadeloosstellingen en zogenoemde omgevingsfondsen kan al een hoop onrust weggenomen worden. Maar wie beslist er over dat soort dingen? De SP vindt dat uitsluitend gekozen raadsleden over dat soort dingen mogen beslissen; dus VOORAF en HELDER opschrijven dat de beslissingsbevoegdheid over dat soort dingen uitsluitend bij de gekozen raadsleden ligt en niet bij uitvoerende mensen.

Nu zijn er misschien mensen die zeggen: maar dat punt van die omgevingsfondsen staat toch heel duidelijk in de toelichting bij het voorliggende raadsvoorstel. Ja, dat staat er inderdaad. Maar is iets in een toelichting zetten hetzelfde als VOORAF HELDER-beleid? Beleid gaat over BESLISSINGEN en niet over zaken die weggemoffeld worden in een toelichting.

Voorbeeld 2. Het is aan te zien komen dat de mensen van de coöperatie Energie Voor Vier grote invloed gaan krijgen op allerlei financiële aspecten van wat er gaat gebeuren. Staat de gemeente daarbuiten? Natuurlijk niet; via de vergunning die de gemeente af moet geven kan de gemeente grote invloed uitoefenen. En wie beslist er over de voorwaarden voor het afgeven van de vergunning? Volgens de SP moeten gekozen raadsleden dat doen en niet uitvoerende mensen. De SP wil dus dat de gemeenteraad VOORAF en HELDER vastlegt dat ze die bevoegdheid aan zichzelf voorbehoudt en niet onbedachtzaam uit handen geeft.

 

Conclusie. De tekst die vanavond voorligt om over te stemmen vult een heleboel niet in. En zoals gezegd: alles wat een gemeenteraad niet VOORAF HELDER vastlegt geeft ze in feite uit handen. Vanavond laten de politieke partijen van Beuningen zien wie zijn rol als gekozen raadsleden serieus neemt.

 

DE SP GAAT DADELIJK DUS TEGEN HET VOORLIGGENDE VOORSTEL STEMMEN.

 

Reacties

Iedereen die de moeite neemt om de MER door te lezen met betrekking tot het grote aantal slachtoffers van die reuzen snijbonenmolens, durft nooit meer een positief ding over windmolens te zeggen.

Duizenden vogelslachtoffers, maar vooral veel zoogdieren waar we er toch al zo weinig hebben worden het slachtoffer.

Namelijk vleermuizen die al op de rode lijst staan worden door die reuzensnijbonenmolens in stukken gehakt.

En dan hebik het nog niet eens over de grootschalige radioactieve vervuiling in Mongolie waar het onontberlijke neodynium word gewonnen, hoderden arbeides doodziek door de radioactieve isotopen die meekomen bij het leachingproces warmee die magnetische stof gewonnen word.

Windmolens zijn helemaal niet duurzaam, alleen maar duur en vies op plaatsen die we niet willen zien.

Reactie toevoegen

U bent hier