h

Schriftelijke vragen SP Beuningen Groene Heuvels Arbeidmigranten

17 mei 2019

Schriftelijke vragen SP Beuningen Groene Heuvels Arbeidmigranten

Foto: Jos Swartjes

Schriftelijke vragen SP Beuningen m.b.t. analyse Groene Heuvels

 

 

Vraag 1

Het ligt voor de hand om te verwachten dat de arbeidsmigranten die voor OTTO Workforce werken verplaatst zullen worden naar andere grootschalige woonlocaties. Maar heeft de gemeente ook zicht op andere arbeidsmigranten? Bijvoorbeeld op arbeidsmigranten die ooit op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen zijn en onderdak hebben gevonden in De Groene Heuvels. Zo nee, gaat de gemeente dan op korte termijn zorgen dat die informatie alsnog beschikbaar komt? En als er inderdaad ook dat soort arbeidsmigranten zouden blijken te wonen krijgen die dan een behandeling die gelijkwaardig is aan de behandeling van autochtone Nederlanders?

Vraag 2

Voor alle huurders die niet onder de grootschalig georganiseerde arbeidsmigratie vallen zal de gemeente woonruimte moeten leveren. Is er daarvoor voldoende woonruimte beschikbaar? Betaalbare woonruimte? Wordt er daarbij rekening gehouden met ‘verdringing’ van andere bewoners van Beuningen die behoefte hebben aan betaalbare huurwoningen?

Vraag 3

Heeft de gemeente al enigszins zicht op het aantal bewoners van de Groene Heuvels dat maatwerk van het Sociaal Team nodig zal hebben? Zo nee, gaat de gemeente dan op korte termijn zorgen dat die informatie alsnog beschikbaar komt?

Vraag 4

Is de gemeente van plan om de gemeenteraad REGELMATIG te informeren over alle nieuwe informatie die m.b.t. de Groene Heuvels beschikbaar komt? En over de voorbereidingen die op gang gebracht worden om de gevolgen van de ontruimingen zo aanvaardbaar mogelijk te maken? 

Vraag 5

Kan de gemeente Beuningen garanderen dat er geen mensen dakloos raken, in de schulden raken of nog meer afhankelijk worden van hun werkgever?

 

Reactie toevoegen

U bent hier