h

SP Beuningen volgens de media in Beuningen

7 juni 2019

SP Beuningen volgens de media in Beuningen

Foto: Jos Swartjes

Elke dictator zou de uniformiteit en gehoorzaamheid van de Amerikaanse (Nederlandse) media bewonderen (Noam Chomsky)

 

Het citaat van Noam Chomsky kwam bij me op bij ons verlies bij de laatste verkiezingen. Niet dat ik vind dat de media geen vrijheid mag hebben bij het bepalen van thema’s of van inhoud van tekst. Nee, ik ondersteun dat zelfs; we leven immers in een vrij land en de slechte uitslag voor de SP ligt bij de SP zelf; jammer maar waar. De kiezer heeft immers altijd gelijk, dat zegt het gezegde. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, zie democratisch gekozen dictaturen.

Maar nu naar Beuningen, een jaar en 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. We werden met twee mensen gekozen in de Gemeenteraad, Emine Asik en ondergetekende. We hebben ons iedere vergadering laten horen in de Raad vooral bij de thema’s in het sociaal domein.

De SP kwam met de motie Kinderpardon meteen in het begin. Maar omdat de coalitie er ook een plasje over moest doen kwamen zij met een soortgelijke motie die het uiteraard haalde. Ook was de SP al bezig met de huishoudelijke hulp (WMO HH1) terwijl de vorige Gemeenteraad nog via een algemene voorziening deze hulp wilde uitvoeren, wat inhield meer dan € 100 per maand eigen bijdrage wat nu o.a. dankzij de SP € 17,50 per maand wordt. Dat gaat per 22 mei 2019 gebeuren en dat terwijl de wet voorschreef dat dit per 1 januari 2019 had moeten gebeuren. Maar de wethouder en de coalitie vonden dat dit voor Beuningen pas 22 mei moet ingaan, omdat de gemeente wilde wachten op een uitspraak van de Centrale Commissie van Bestuur. En dat terwijl een eerdere rechtspraak de gemeente al op de vingers had getikt m.b.t. die algemene voorziening. Bij de verandering van deze algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening wilde het college toch iets in de knip houden, dus ze stapte van 225 uur per jaar naar 205 uur dit met goedkeuring van de gehele Raad behalve de SP. Dus ja, ook Groen Links en de PvdA. En zo zijn er veel meer voorbeelden van onze werkzaamheden in het sociaal domein

Ook onze strijd voor transparantie en democratie heeft veel aandacht gevraagd. Onze leden in de Commissie Ruimte, Frans Gielen en Nato Avastia, hebben zeer veel tijd besteed aan de problematiek rond de windmolens aan de A73. We hebben de actiegroepen ondersteund en het advies gegeven samen te gaan werken, maar wel alles bij hen gelaten, vooral de uitvoering van acties. Maar we hebben wel dankzij onze analyse de raad kunnen voorzien van informatie.

En zo zijn er veel onderwerpen geweest waar de SP zijn verhaal in heeft gehad, een enkele haalde het nieuws maar de meerderheid verdween naar andere partijen of ergens in een prullenbak en dat is jammer, maar het recht van iedere journalist.

Naast de Commissie Ruimte zit Rene Dahlmans samen met ondergetekende in Commissie Samenleving en Emine Asik met ondergetekende in de Commissie Financiën en Algemene Zaken. Ondanks ons verlies gaan we samen sterk door met een wijsheid erbij: in moeilijke tijden leer je je vrienden kennen.

 

Jos Swartjes

Voorzitter SP Beuningen

 

Reactie toevoegen

U bent hier