h

Begroting 2020 Geboortebos

20 november 2019

Begroting 2020 Geboortebos

Foto: SP Venray

Dinsdag 12 november 2019 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met het idee om voor ieder in Beuningen geboren kind een boom te planten in een Geboortebos.

Dit idee werd door SP Beuningen ingebracht met een motie.

Het idee komt vanuit Tilburg, maar de SP Beuningen vond het een goed idee om over te nemen in Beuningen. Vooral omdat erin Beuningen op dit moment  honderden bomen gekapt worden en er plannen zijn om in park De Groene Heuvels ook op grote schaal bomen te gaan kappen. Eigenaar Leisurelands vindt het belangrijk om alle Eiken en Elsen te kappen vanwege de eikenprocessierups of ziektes bij bomen. De SP denkt dat Leisurelands deze kap om andere redenen wil gaan doen, maar dat ter zijde.

Motie Geboortebos

De raad van Beuningen, in vergadering bijeen op dinsdag 12 November 2019

Constaterende dat

  • Er in Beuningen massaal bomen gekapt worden;
  • Er in Beuningen kinderen geboren worden;

Overwegende dat

  • Er een CO2 en stikstofprobleem is;
  • Bomen de beste manier vormen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en vast te leggen in vaste vorm, alsmede een bijdrage leveren aan het filteren van atmosferische vervuiling,

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken of het haalbaar is om in Beuningen geboortebomen te realiseren.
  • De raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Emine Asik – SP                                 Jos Swartjes – SP

Reactie toevoegen

U bent hier