h

Begroting 2020 Schoolzwemmen

13 november 2019

Begroting 2020 Schoolzwemmen

Foto: Henck Keijser

In ons verkiezingsprogramma hebben wij de herinvoering van het schoolzwemmen opgenomen, met de reden dat ieder kind, zo zijn wij van mening, recht heeft om te leren zwemmen. Wij vinden tevens dat dit recht niet gekoppeld kan zijn aan de economische afkomst van het kind en of hij of zij het geluk heeft gehad in een zogenaamde “luxe situatie” te verkeren. Integendeel, dit recht komt zuiver en alleen voort uit de belangrijke behoefte van het kind om voorbereid te zijn op zowel de mooie als gevaarlijke zaken die een waterrijk land als Nederland te bieden heeft, en de plicht vanuit het rijk om hieraan te voldoen.

Zoals we weten is het schoolzwemmen als verplichte voorziening vanuit de gemeente afgeschaft en de meeste gemeenten hebben dit dan ook uit hun begrotingspakket gehaald. Dit echter, terwijl men vaak leest en hoort dat er veel mensen, waaronder voornamelijk veel kinderen, verdrinken in ons land. Dat willen we uiteraard niet op ons geweten hebben. Dit is natuurlijk één van de ergste dingen die een ouder, familielid of vriend(in) kunnen overkomen: het verliezen van een dierbare op een dergelijk tragische wijze.

De SP beseft dat de herinvoering van het schoolzwemmen voor nu niet makkelijk is en dat er heel veel komt kijken bij het organiseren en het realiseren hiervan. Tevens zijn we wat “milder” geworden t.a.v. dit campagnepunt, nadat wethouder Teffelen, die gelukkig het belang inzag van schoolzwemmen, dit speerpunt van ons in het “kindpakket” heeft meegenomen. Toch neemt dit niet weg, dat we het schoolzwemmen weer verplicht willen stellen in het kader van ons programma. Kortom, we vinden nog steeds dat het schoolzwemmen dusdanig hervormd moet worden, dat dit weer landelijk ingevoerd kan worden.

Ook vindt de SP dat het kindpakket niet de garantie geeft dat er veel families die hiervoor in aanmerking komen ook echt gebruik zullen maken van het voor hun kinderen toegankelijke schoolzwemmen.

In de begroting van 2020 is € 30.000.- aan onderzoekskosten meegenomen voor het haalbaarheidsonderzoek naar een eventueel nieuw zwembad voor onze gemeente na 2025. De SP vraagt aan het college een deel van dit bedrag te reserveren voor onderzoek naar de behoefte m.b.t. de herinvoering van het schoolzwemmen binnen onze gemeente. Na het onderzoek zouden wij graag een toelichting krijgen over de aanpak van het onderzoek en uiteraard het resultaat.

 

Motie raadsvoorstel: aanpassing begroting haalbaarheidsonderzoek zwembad De Plons

 

 

Motie;

De gemeenteraad van Beuningen, in openbare vergadering van 12 november 2019 bijeen voor het bespreken van het voorstel aanpassing haalbaarheidsonderzoek nieuw zwembad De Plons.

Overwegende dat:

- Er behoefte is aan zwemlessen in het hele land, wat terug te zien is in de berichten in de media over een toename van verdrinkingen in ons land.

- In de begroting van 2020 € 30.000.- aan onderzoekskosten is meegenomen voor het haalbaarheidsonderzoek naar een eventueel nieuw zwembad voor onze gemeente na 2025.

-  de SP het belangrijk vindt een deel van dit bedrag te reserveren voor onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van herinvoering van het schoolzwemmen binnen onze gemeente.

 

Verzoekt het college

  • In het haalbaarheidsonderzoek zwembad De Plons ook de behoefte en mogelijkheden van herinvoering van het schoolzwemmen mee te nemen;
  • Het plan van aanpak van het onderzoek en het resultaat van het onderzoek te bespreken met de raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Emine Asik                                                                           Jos Swartjes

SP                                                                                          SP

                                                                                                               

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier