h

SP Beuningen stemt tegen de begroting 2020

12 november 2019

SP Beuningen stemt tegen de begroting 2020

Foto: Peter de Vos

Dank U voorzitter, Ik wil beginnen met een compliment uit te delen. Bij de bespreking van de begroting van vorig jaar heeft de SP er op gewezen dat de manier waarop toen het weerstandsvermogen werd berekend niet door de beugel kon. In deze nieuwe begroting is dat verbeterd.

En nog een compliment: bij de bespreking van de begroting van vorig jaar heeft de SP er op gewezen dat er nogal veel PM-posten in de begroting stonden; onnodig veel. Ook dat is nu verbeterd.

Maar dan nu over naar wat de SP het belangrijkste vindt aan deze begroting.

Zoals bekend heeft SP-Beuningen bij de gemeenteraadsverkiezingen de sociale woningbouw op plaats één gezet. Hoe staat het nu, anderhalf jaar later, met die sociale woningbouw in Beuningen?

Het kan niemand ontgaan zijn dat er in Nederland een woningencrisis aan gang is en het ziet er naar uit dat die crisis nog wel een tijdje door zal gaan. En in Beuningen? Het College van B&W heeft een opstelling gekozen die aardig past bij de stripverhalen van Asterix en Obelix: de buitenwereld is een puinhoop, maar in een dorp in het oosten van Nederland houden de bewoners dapper stand en houden alle woon-ellende buiten de deur; daar leven de mensen nog lang en gelukkig.

Klinkt sympathiek, maar het is niet waar.

Zo maar een anekdote. Een invalide vrouw die zich verplaatst in een rolstoel en die in de gemeente Beuningen woont schrijft zich in bij Entree voor een andere woning. Reactie van Entree: er is 1 woning voor U beschikbaar: een flatje in Arnhem. Is er in dat flatgebouw een lift? Nee. Misschien toch wat ongemakkelijk als je in een rolstoel zit.

Hoe kunnen Asterix en Obelix in zo’n dorp gelukkig leven? Misschien hebben ze wel geld; dan kun je in ‘T Hof van Campe, grondstuk 90, woningtype F1, voor het luttele bedrag van 594.500 euro een nieuwe woning kopen.

Ondertussen gaat het College door met zeggen dat er niets aan de hand is. Er vallen opmerkingen als “Wij bouwen niet voor de leegstand”; “er is geen behoefte aan goedkope huurwoningen, maar aan woningen met een middenhuur en aan betaalbare koopwoningen “.

Zolang er in Beuningen zo omgesprongen wordt met de woningencrisis zal de SP steeds tegen de begrotingen stemmen.

Volgende punt.

Bij de takenverdeling tussen overheid en ouders zijn er zaken die duidelijk bij de ouders thuishoren en zaken die duidelijk bij de overheid thuishoren. Maar er is ook een grijs tussengebied. Bijvoorbeeld: mag de overheid medische inentingen verplicht stellen? En … mag de overheid zwemles voor kinderen verplicht stellen; dan hebben we het dus over schoolzwemmen?

Tegenstanders van verplicht schoolzwemmen kunnen er op wijzen dat de overheid via het kind pakket al financiële voorwaarden schept voor het deelnemen aan zwemles. De SP is blij met het kind pakket, maar vindt dat er nog te weinig ouders aan meedoen. Daarom is de SP voor het verplichte schoolzwemmen.

We waren aangenaam verrast toen het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen zich ook uitsprak vóór het schoolzwemmen.

En wat heeft schoolzwemmen met de voorliggende begroting te maken? In de voorliggende begroting is geld gereserveerd voor het onderzoeken van vragen met betrekking tot een eventueel nieuw zwembad in Beuningen. De SP stelt aan het CDA voor om er samen voor te zorgen dat bij de onderzoeksopdracht duidelijk geformuleerd wordt dat het inventariseren van de gevolgen van het invoeren van schoolzwemmen deel uitmaakt van die opdracht. We denken daarbij vooral aan de vaste inkomsten die schoolzwemmen oplevert voor een zwembad. Zekerheid over bepaalde inkomsten kan helpen om de te verwachten exploitatiekosten goed in beeld te krijgen.

Een oppositiepartij die een coalitiepartij voorstelt om samen iets te doen dat geen geld kost; hoe mooi wil je het hebben.

Volgende punt.

De SP heeft moeite met de manier waarop de voorliggende begroting omgaat met de structurering van de data. We snappen dat het af en toe wenselijk is om met kostensoorten en kostenplaatsen te schuiven. Simpel gezegd: kosten van ambtenaren die zich bezighouden met de groenvoorziening kunnen het ene jaar geboekt worden op personeelskosten en het volgende jaar op het onderwerp groenvoorziening. Als dat soort wijzigingen op grote schaal gebeuren wordt het voor Raadsleden bijna onmogelijk om de ontwikkelingen over langere tijd genomen nog te overzien. Hoe vergelijk je 2019 met 2020 als er steeds andere zaken onder hetzelfde kopje geboekt worden?

De financieel specialiste van SP-Beuningen heeft dit jaar de begroting speciaal op dat punt bekeken. En zij heeft een hele lijst van posten geproduceerd die bij de begroting samengevoegd zijn of uit elkaar getrokken zijn of die onder een andere naam geboekt zijn. Dat betekent dat delen van de begroting onbegrijpelijk geworden zijn voor Raadsleden die geen financiële achtergrond hebben.

Volgens SP-Beuningen is het College er verantwoordelijk voor dat informatie aan Raadsleden overzichtelijk wordt aangeboden. Dus ALS de structurering van de data verandert graag duidelijk uitleg over de wijziging.

Omdat we het College verantwoordelijk houden leggen we daar de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de nu ontstane situatie. Er is een politiek probleem ontstaan en het samen opsluiten van de specialisten met de opdracht: zoek het samen maar uit, is beslist niet wat de SP wil.

Voorzitter, tot zover onze beoordeling van de voorgelegde begroting.

 

Reactie toevoegen

U bent hier